Sportfiskarna ska förbättra havsöringens lekvandring


oringyngel_2017_lars...
Foto: Lars Vallin / En liten öring som förhoppningsvis klarat sommarens vattenbrist.
Den regnfattiga sommaren ställer till det för havsöringen på Gotland. Många mindre vattendrag torkar ut och till hösten blir det svårt för öringarna att ta sig upp från havet. Men Sportfiskarna kommer nu inför leken att åtgärda två öringbäckar vid Visby.

Sommaren på Gotland har enligt SMHI’s mätningar varit den svalaste på 24 år med få dagar över 25 grader. Även om det alltså långt ifrån varit någon rekordsommar när det gäller sol och värme har det heller inte kommit några riktigt rejäla regn som fyllt på vattendragen.

-Det får naturligtvis konsekvenser för bland annat öringen. När vattnet sjunker och livsutrymmet minskar ökar också konkurrensen mellan dem som lever i bäcken. Årsungar och även äldre fiskar blir också lättare att komma åt för predatorer. Följden blir förstås att många slås ut. Men förhoppningsvis har många hunnit vandra ut i havet innan de blivit instängda i bäckarna, säger Lars Vallin, projektledare vid Visbykontoret. .

Under de senaste åren har det också funnits problem för den lekvandrande fisken att ta sig upp i vissa vattendrag, både beroende på låga höstflöden i vattendragen och låga nivåer i havet. Vissa mynningar har också förändrats och medfört att det blivit extra svårt för öringen att ta sig upp.

Under hösten, i god tid innan öringen kommer, ska mynningarna i två bäckar i anslutning till Visby restaureras. Det är Själsöån och Kopparsviksbäcken det gäller.

-I princip handlar det i båda fallen om att definiera mynningsfåran och se till att samla ihop det vatten som kommer från bäcken i ett koncentrerat flöde. Som det nu varit under flera år har vattnet spridit sig i mynningen och gjort det svårt för öringen att simma upp, en situation som naturligtvis förvärras vid lågt vattenflöde och en låg havsnivå. Förhoppningsvis leder åtgärderna till att vi får en bra leksäsong i både Kopparsviksbäcken och i Själsöån, avslutar Lars Vallin.

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv