Äntligen åtgärdas Järnadammen i Moraån

jarnadammen_800
Foto: Tobias Fränstam / Betongdammen ska bort: snart fritt fram för alla fiskar!
Sportfiskarna har sedan 2009 arbetat för att skapa fria vandringsvägar för fisk i Moraån, bland annat genom att ta fram förslag på åtgärder. Nu har arbetet gett resultat!

Efter återkommande påtryckningar från Sportfiskarna har nu Länsstyrelsen i Stockholm förelagt Södertälje kommun att söka tillstånd för åtgärder som möjliggör passage för svagsimmande fisk vid vandringshindret Järnadammen i Moraån. Kommunen har ställt sig positiv till en fiskvandringslösning som tillgodoser alla inblandade intressen.  

Idag finns en mycket dåligt fungerande fiskväg vid Järnadammen, utformad enbart för havsöring. Moraån är ett av länets viktigaste vattendrag för reproduktion av kustlevande fiskarter och ett av länets viktigaste reproduktionsområden för havsvandrande öring. 

-Moraån har potential att bli länets mest produktiva å för havsöring om vandringshindren åtgärdas. Resultatet skulle bli mer havsöring på kusten och därigenom ökade fiske- och rekreationsmöjligheter i regionen. När nu Järnadammen ser ut att bli åtgärdad kommer vi att arbeta vidare för att skapa fria vandringsvägar även vid dammarna uppströms i ån, kommenterar Tobias Fränstam, projektledare fiskevård på Sportfiskarna.

Med fria vandringsvägar för fisk i Moraån skulle en sammanlagd strömsträcka på över en mil tillgängliggöras för arter som havsöring, flodnejonöga, ål och id. I Stockholmsregionen finns få rinnande vatten och många åar och bäckar är dessutom kraftigt påverkade av utdikningar, dammar och övergödning. Behovet av restaureringsåtgärder för att åstadkomma livskraftiga fiskbestånd är stort och åtgärder är nödvändiga för att kunna uppnå kraven för EU:s ramvattendirektiv. Intresset för att fiska havsöring på kusten är mycket stort i hela länet.

-Det känns lovande för framtiden att Länsstyrelsen i Stockholm har börjat agera när det gäller tillsynen av vattenverksamheter, åtminstone i de ärenden där Sportfiskarna varit involverade. Vi hoppas på ett gott samarbete med länsstyrelsen framöver i de här frågorna, berömmer Christina Lindhagen, sakkunnig vattenmiljöfrågor.

Läs Länsstyrelsens föreläggande till Södertälje kommun här: Föreläggande

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Stockholm | Taggar: |

Nyhetsarkiv