Vulkanutbrott gav 25 gånger högre svavelhalt i norra Sverige

Vulkanrapport_C17051...
Foto: RUV / Holuhraun 2 september 2014.

Den 31 augusti 2014 till 27 februari 2015 pågick ett kraftigt vulkanutbrott på Island. Svenska Miljöinstitutet, IVL, har nu sammanställt en rapport över utbrottets effekter på miljön.

Det sex månader långa vulkanutbrottet vid lavafältet Holuhraun på Island orsakade bland annat dubbelt så högt utsläpp av svaveldioxid som hela Europas mänskliga aktivitet orsakar under ett år. Vulkanutbrottet påverkade luftkvaliteten i hela Sverige med kraftigt förhöjda svavelhalter i luft och nederbörd, i synnerhet i norra Sverige.

– Lufthalterna av svaveldioxid från utbrottet var större i norr än i söder, och samtidigt är luften i norra Sverige renare med mindre påverkan från sjöfart och industrier vilket gör skillnaden än större, säger Sofie Hellsten, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Svaveldioxid har en försurande inverkan på miljön. Svavelnedfallet har dock minskat dramatiskt i Sverige de senaste trettio åren, och därmed också trycket på försurade sjöar och marker, även om effekterna av försurningen fortfarande finns kvar.

Under utbrottet 2014-2015 ökade både lufthalterna och nedfallet av svavel till ovanligt höga nivåer. I september 2014 var lufthalterna cirka 25 gånger högre jämfört med de tre tidigare åren i norra Sverige. I södra och mellersta Sverige var ökningen mindre – ungefär tre gånger så hög i mellersta Sverige och dubbelt så hög i södra Sverige.

Svavelnedfallet i nederbörd var däremot högst under oktober månad; fem gånger högre i norra Sverige, 3,5 gånger högre i mellersta Sverige och drygt dubbelt så högt i södra Sverige.

Enligt IVL:s spridningsberäkningar bidrog vulkanutbrottet med mer än 80 procent av svavelnedfallet i nederbörden i norra Sverige under hela perioden för vulkanutbrottet.

Utsläppen och dess påverkan på lufthalter och nedfall har analyserats av det IVL-ledda Krondroppsnätet. Krondroppsnätet övervakar atmosfäriskt nedfall av luftföroreningar i Sverige och finansieras av luftvårdsförbund och länsstyrelser, samt av Naturvårdsverket.

Ladda ner rapporten här.

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv