Alarmerande ökning av laxsjukdomen M74

laxrelease_ted_logar...
Foto: Ted Logardt / Utbrottet av M74 är mycket oroande för laxbestånden i Östersjön.

Preliminära resultat från olika laxodlingar visar tyvärr på en mycket kraftig ökning av laxsjukdomen M74 i år.

Sjukdomen M74 beror på brist på vitaminet tiamin. Vitaminbristen gör att laxynglen från honor med tiaminbrist får mycket låg överlevnad. Drabbade yngel har en något mörkare färg, är försvagade och dör kort tid efter att de har kläckts. Även vuxna honor kan vara påverkade av tiaminbrist vilket syns genom att laxarna har balansproblem och simmar vingligt.

De senaste två åren har dödligheten bland laxyngel i M74 ökat från att under många år legat på låga nivåer. I år verkar sjukdomen öka markant. Prognoser från SLU:s laxodling i Älvkarleby visar att upp till 60 % av laxhonorna i Dalälven 2016 kan ha varit drabbade av M74.

-I Luleälven bedöms 25 % av laxhonorna som använts till avel i Vattenfalls odling ha varit påverkade. Men den verkliga andelen laxhonor med tiaminbrist i Luleälven är troligen högre. Bland annat på grund av att statistiken inte tar hänsyn till de honor som valts bort i avelsarbetet då de uppvisat symtom, berättar Mikael Lidström, ansvarig för Vattenfalls kompensationsodlingar.

Då det idag bara är i odlingarna som man tar prover och kan kontrollera hur hög andel lax som är drabbad så saknas prognoser för övriga vildlaxälvar. I odlingen kan man behandla laxen genom att tillföra tiamin, antingen direkt till honan eller till det nykläckta ynglet.

-Vildlaxbestånden drabbas också av tiaminbrist, men kan av praktiska skäl inte behandlas som fisk i odlingar och därför drabbas vildlaxbestånd hårdare av M74. Det är mycket viktigt att man kan göra uppskattningar av hur stor andel av bestånden som drabbas. På sikt kan M74 innebära en kraftig minskning av bestånden och därmed svag återvandring av lax till älvarna, kommenterar Glenn Douglas, Sportfiskarna Region Norr.

På grund av den förväntat höga andelen M74 kommer man inom kompensationsodlingarna nu påbörja tiaminbehandling av ynglen. Det nykläckta ynglet får då simma i en tiaminlösning vilket höjer tiaminhalten hos ynglet och ger högre överlevnad. Behandling kan även utföras genom att honan ges en tiamininjektion innan kramning/lek.

Det är ännu oklart exakt vad som orsakar tiaminbristen. Man har teorier om att det beror på tiaminbrist i laxens föda kopplat till någon form av miljöstörning i Östersjön. Finska studier visar även att det kan finnas en stor variation på individnivå om laxarna har tiaminbrist eller ej.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv