Sportfiskebranschen kräver miljöanpassning

stocka_kraftverk
Foto: Johan Andreasson / Stocka Kraftverk i Harmångersån är ett exempel på ett litet kraftverk med stor miljöpåverkan.
Via ett debattinlägg på altinget.se tar de svenska redskapsföretagen nu tydligt ställning för en miljöanpassning av småskalig vattenkraft.

Företrädare för ABU Garcia, Normark, Bios, Fly-Dressing, Guideline, CWC, Darts, Loop och branschorganisationen Svensk Sportfiskehandel framhåller att sportfiskebranschen har en långt större samhällsekonomisk betydelse och större lönsamhet än den småskaliga vattenkraften. Det är därför fel att undanta den småskaliga vattenkraften från miljöanpassning, bland annat för att småskalig vattenkraft allvarligt påverkar vattenmiljön och försämrar möjligheterna för sportfiske. Inlägget är adresserat till näringsminister Mikael Damberg, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, näringsdepartementet och ledamöterna i näringsutskottet i Sveriges riksdag

Från debattinlägget: ”Våra medlemsföretag inom redskapsbranschen och Sveriges renodlade sportfiskebutiker, totalt drygt 120 företag, omsätter 4,5 miljarder kronor och sysselsätter nära 600 personer. Tar vi med butiker med blandat sortiment som järnhandeln med flera rör det sig om cirka 800 återförsäljare och knappast mindre än 2 000 sysselsatta. Detta ska jämföras med den årliga omsättningen på runt 50 000 kronor och en vinst på några få tusen per år hos de 1000 minsta vattenkraftverken.

Sportfiske som friluftssysselsättning är större än de flesta andra hobbys och verksamheter som bedrivs på fritid. 1,6 miljoner människor sportfiskar, att jämföra med de runt 1000 ägarna av de minsta kraftverken. SCB har i en färsk rapport visat att de svenskar i åldern 16–80 år som ägnar sig åt fritidsfiske årligen spenderar mellan 7,5 och 14,9 miljarder kronor på sin hobby. En stor del av mellanskillnaden mellan denna summa och de 4,5 miljarder vi omsätter hamnar i landsbygden i form av boende- och uppehållskostnader.”

Läs hela debattinlägget här: altinget.se

Kampen fortsätter!
Sportfiskarna kämpar samtidigt vidare för att vattenkraften ska miljöanpassas. Idag träffade Sportfiskarna och övriga miljöorganisationer statssekreteraren Per Ängquist för att lämna synpunkter och diskutera det kommande lagförslaget. Det är inom kort som frågan avgörs: hur kommer det slutgiltiga lagförslaget ut om vattenkraftens miljöanpassning att se ut?

Fiskemedia bidrar
Du som enskild sportfiskare kan bidra till kampen för miljöanpassning av småskalig vattenkraft genom att skicka brev till miljöminister Karolina Skog och statssekreterare Per Ängquist inför proposition om nya regler för vattenkraften. Initiativet till kampanjen kommer från företrädare för svensk fiskemedia.

Klicka här för att skicka brevet: Miljöanpassa även småskalig vattenkraft!

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |

Nyhetsarkiv