Flera nykalkningsprojekt på gång i Västra Götaland

insjooring-avelsfisk...
Foto: Markus Lundgren/Öringen i Anten skulle gynnas av nykalkning och biotopvård av Bråtaån.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har flera möjliga nykalkningsprojekt på gång inför kommande verksamhetsår.

Bråtaån
Bråtaån, ett försurningspåverkat tillflöde till sjön Anten som ingår i Säveåns vattensystem kan komma att nykalkas. Här har Sportfiskarnas regionkontor i Göteborg genomfört biotopkartering inför en möjlig nykalkning och biotopåterställning av rensade sträckor. Det finns ett svagt öringbestånd i ån men förekomsten är dålig enligt undersökande elfisken. Ån ligger i anslutning till vatten som redan kalkas vilket innebär att man relativt kostnadseffektivt skulle kunna utöka kalkningsverksamheten med Bråtaån.  Det är möjligt att utföra helikopterkalkning av uppströms liggande sjöar i åsystemet. Enligt Sportfiskarnas ekologer är kalkning, och därmed förbättrad vattenkemi, en förutsättning för att gå vidare och utföra biotopåterställning och bland annat åtgärda ett vandringshinder i form av en felaktigt lagd vägtrumma under väg 190.

– Länsstyrelsen ser för närvarande över resultaten från den vattenkemiska provtagningen och kommer därefter att ta ställning till om man ska påbörja en nykalkning, berättar Annica Karlsson, kalkhandläggare på Västra Götalands län.

Musån
Musån är ett försurningspåverkat vattendrag som rinner från Marjebosjön vid Tranemo till det större vattendraget Assman. SLU har tidigare haft ån som ett okalkat referensvatten men då detta projekt ska vara avslutat skulle det nu vara möjligt att påbörja nykalkning. En viss återhämtning från försurningen har setts i Marjebosjön, men ån har fortsatt dålig status vilket bland annat visar sig via mycket dålig förekomst av bland annat öring vid uppföljande elfisken.

– Vi väntar för närvarande på ett definitivt klartecken från SLU om att Musån inte längre utgör ett referensvatten för att vi ska kunna gå vidare med en möjlig nykalkning, säger Annica Karlsson.

Mer information: Annica Karlsson, 010-224 55 34, Annica.L.Karlsson@lansstyrelsen.se

Kategorier: Miljö, Försurning, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv