Nykalkning i Värmlands län

klaralvslax_unge_pet...
Foto: Peter Belin/ Den vilda Klarälvslaxen behöver fortsatt hjälp för att överleva.
Länsstyrelsen i Värmlands län har sedan 2015 påbörjat nykalkning i Kvarnån, ett biflöde till Klarälven vid Höljes.

Målarten för nykalkningen i Kvarnån är lax och öring då yngel av Klarälvslax upptäcktes i ån vid undersökande elfiske 2013. Detta visar att den hotade vilda Klarälvslaxen använder vattendraget för lek. 

2015 grundkalkades 23 våtmarksytor med 316,75 ton och 2016 kalkades samma ytor med 99 ton. Uppföljande vattenprovtagning visade att kalkningarna ännu inte hade slagit igenom helt våren 2016, då pH-målet 6,0 inte uppnåddes. Kalkningen följs nu upp med vattenkemiska och biologiska undersökningar. Vattenprover tas 5 ggr/år vid högflöden för att kontrollera pH-mål-pH 6,0 klaras. Elfiskeundersökningar genomförs vartannat år. Ändringar i kalkgivan kommer att göras vid behov. Målet är att åns vatten ska hålla pH 6,0 och därigenom erbjuda Klarälvslaxen en optimal lekmiljö.

– Med tanke på hur vattenkemin ser ut i närliggande okalkade vatten, som exempelvis Halån, kommer kalkningen att behöva fortsätta under lång tid framöver, kommenterar Sandra Woronin, handläggare för miljöanalys på Länsstyrelsen i Värmlands län.

Vild Klarälvslax hotad
Den vilda Klarälvslaxen fortlever i dag endast tack vare mänskliga insatser. Laxen kan idag inte vandra fritt från Vänern till sina lekområden i Klarälven. Laxen fångas istället i fiskfälla vid första vandringshindret i Forshaga och transporteras sedan i tankbil förbi åtta kraftverk upp till lekområden nedströms Höljesdammen. Enligt tidigare studier beräknas sedan omkring 16 % av vildlaxsmolten överleva vandringen ner till Vänern via de åtta kraftverkens turbiner. Förutom vattenkraftsutbyggnad är försurning en bidragande orsak till laxens tillbakagång. Lax är en försurningskänslig fiskart som behöver stabila pH-värden på 6,0 eller helst högre, för att rom och yngel ska få tillfredsställande överlevnadschanser. Det så kallade pH-målet för lax anges idag till 6,0 vilket innebär att vattnet aldrig får bli surare än pH 6,0 vid något tillfälle under året. Då Kvarnån är försurningspåverkad och tidigare inte kalkats, låg pH i provtagningar utförda innan kalkning på mellan 5,1 och 5,5.

Läs tidigare nyhet om Kvarnån och Klarälvslaxen här:

Ny lokal för hotad Klarälvslax upptäckt

Gullspångslax leker i Klarälven

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: nykalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv