Södra satsar på ökad spridning av bioaska

spridning_bioaska_so...
Foto: Södra / Spridning av bioaska i skogen.
Södra skogsägarna har tagit fram en bioaska som består av näringsämnen från skogsråvara och som framställs i egen industri. Syftet är att öka näringsåterföring och säkerställa skogens långsiktiga produktionsförmåga. Ökad askåterföring bidrar även till att minska försurningspåverkan på skogsmark vid uttag av biomassa.

Vid uttag av råvara ur skogen följer näringsämnen med. Vanligtvis sker detta i begränsad utsträckning eftersom näringen till största delen finns i grenarna och barren som lämnas kvar på marken. Vid avverkning med uttag av grenar och toppar, grot, som används för framställning av bioenergi, följer det däremot med mera näring. Enligt sitt pressmeddelande arbetar Södra därför med att utveckla en tjänst för att återföra näring i form av bioaska vid uttag av grot.

– Forskning pekar på att rätt utförd näringsåterföring på god skogsmark ger en ökad tillväxt i skogen under minst en 10-årsperiod efter spridningen. På bördiga marker kan detta ge ett tillskott på 15 m3sk per hektar, säger Hedvig Johansson, projektledare.

Södras egen askblandning har tagits fram vid massabruket i Mönsterås. Askan är spridningsbar och godkänd av Skogsstyrelsen att återföra som näring till skogen. Bioaskan framställs genom att askan från barkpannan i massabruket blandas med näringsämnen som har lösts ut från vedråvaran i kokeriet. Södras bioaska innehåller närings­ämnen som magnesium och kalium, men även en hög andel kalcium som bidrar till en lägre försurningsgrad i skogen.

Hittills har Södra spridit den nyutvecklade bioaskan på 600 hektar medlemsmark i östra Småland med positivt resultat. Försöket skalas nu upp och fram till och med hösten 2017 kommer bioaskan att spridas på omkring 1 200 hektar. 

Enligt Hedvig Johansson har Södra alla förutsättningar för att snart ha en väl fungerande och kostnadseffektiv tjänst för näringsåterföring.

– Utmaningen nu är att skala upp det här för alla våra skogsägare, säger Hedvig Johansson.

Läs mer här: Pressrum Södra

Kategorier: Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv