Seminarium 21/11: säl, skarv och kustfiskens återhämtning

Lax och öring Rolfså...

Hur mycket lax- och öringungar äter mellanskarven i svenska vattendrag?
Foto: Markus Lundgren

Måndag 21/11 anordnar Vattenrådet för Bohuskusten en konferens i Stenungsund om sälens och skarvens påverkan på kustfiskbeståndens återhämtning.

Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) anordnar varje år ett större seminarium. På årets möte, som arrangeras i samarbete med 8-fjordar, vill man spegla möjligheten att återfå och stötta beståndet av rovfisk i kustnära områden, med fokus på sälens och skarvens påverkan. Det blir föreläsningar med svenska och danska forskare som presenterar de senaste resultaten om hur säl- och skarvbestånden mår och påverkar våra fiskbestånd. Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren presenterar förbundets nya policydokument för säl och skarv, yrkesfiskets ordförande presenterar sina ståndpunkter och vi får en beskrivning av hur säljakt går till i praktiken. Dagen avslutas med en paneldiskussion där även Naturskyddsföreningen och flertalet riksdagspolitiker deltar.

Mer info - klicka här.

 

 

Kategorier: Miljö, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv