Sensationellt sportfiskerekord fångat i Jämtland

indianlax_250g_marc_...
Foto: Storfiskregistret
Abborrtjärn i Ragunda i Jämtland har länge huserat en hemlig och sensationell fiskart: indianlax. Fiskeentusiasten Marc Westrin från Lund som hade lyckats ta reda på att det fanns indianlax i Abborrtjärn fångade 2 juli en fisk som vägde exakt 250 gram, vilket är den undre gränsen för att en fiskart ska godkännas som svenskt rekord. Rekordet som nu är officiellt godkänt är en mycket stor sensation då fångst av arten tidigare aldrig registrerats i storfiskregistret. Så här berättar Marc Westrin själv om fångsten:

– Tanken på att fånga en indianlax i Sverige har gnagt i mig sedan jag läste om utsättningar från 50-talet i en gammal gulnad encyklopedi. Efter noggranna efterforskningar gjorde jag en satsning i den här lilla jämtländska tjärnen. Under de fyra dagarna jag fiskade lyckades jag fånga åtta stycken indianlaxar. Snittstorleken var väl cirka 220 gram, alltså för litet för rekordregistrering, men den största pressade lyckligtvis vågen precis till de magiska 250 grammen som krävs för rekordregistrering. Samtliga indianlaxar kämpade vilt med hopp och huvudskakningar, trots sin storlek. En tappad större fisk kring halvkilot gör att jag tror möjligheterna att slå mitt rekord borde vara goda. Min uppfattning är att detta var fullvuxna fiskar som ska leka och sedan dö i höst. Med den mycket speciella livscykeln som indianlaxarna har ska det bli spännande att följa utvecklingen i tjärnen i framtiden. Kanske är storleksfördelningen helt annorlunda nästa år, spekulerar Marc Westrin.

Indianlax, som heter Oncorhynchus nerka på latin, är en av många amerikanska laxfiskar som man under 1900-talet experimenterade med att sätta ut i olika vattendrag i Sverige. Lek och fortplantning har konstaterats i flera vatten, men i de flesta sjöar försvann fisken efter några år. I Abborrtjärn har fisken bevisligen lekt framgångsrikt och lyckats bilda ett eget bestånd. Indianlax planterades faktiskt även ut i kända sjöar som Vättern och i skånska Ringsjön. Laxen finns i två former: en sötvattenslevande och en saltvattensform. Den sötvattenslevande som kallas ”kokanee” är den som planterats ut i Sverige. Frågan är om Abborrtjärns indianlaxar är det enda beståndet som finns idag, eller om det finns fler hemliga vatten med denna silvriga lax?

– Det är viktigt att påpeka att Marcs fiske skedde som ett provfiske i Ragunda fiskevårdsområde. I dagsläget finns ännu inga fiskekort att köpa till tjärnen, men det är på gång. Både regler och antalet fiskekort ska enligt uppgift ta hänsyn till detta mycket speciella fiskbestånd. Så förhoppningsvis kommer det finnas möjlighet för andra fiskare att testa fisket här framöver, förklarar Sportfiskarnas storfiskregistrerare Nicka Hellenberg.

Rekordfisken, som togs på ett 7-grams Atomsilda, den 2 juli var 30 centimeter lång och 15 centimeter i omkrets. Den digitala vågen testades senare i laboratorium. Nytt svenskt rekord på den för Sverige nya arten indianlax lyder alltså 250 gram.

Sportfiskarna gratulerar Marc Westrin till sina fångster och svenska rekord.

Aktuell rekordlista för både söt- och saltvatten hittas på www.sportfiskarna.se.

Storfiskregistret fylls ständigt på med nya kontrollerade storfångster och innehåller i dagsläget nästan 31 000 olika fiskar av alla tänkbara arter från Sverige.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Storfiskregistret, Fiske, Pressrum | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv