Konferens om fiskvandring i Luleå

svaart_m_fiskvandrin...
Fiskmarknad 2016 är en mötesplats för alla som jobbar för bättre fiskvandring. Foto: Bengt Olsson
Sportfiskarna är en av medarrangörerna för en konferens om fiskvandring som hålls i Luleå 23-25 augusti.

Trots sitt väldigt missvisande namn kommer Fiskmarknad 2016 i Luleå att bli en spännande och innehållsrik konferens och en mötesplats för alla som är intresserade av smarta lösningar och ny kunskap inom områdena fiskpassage, fiskvandring, restaurering, uppföljning och dammutrivning.

Länsstyrelsen i Norrbotten, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Värmland, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen arrangerar tillsammans Fiskmarknad 2016.

Konferensen som hålls på Kulturens Hus i Luleå består av två dagar (23-24/8) med intressanta föredrag och utställningsområdet där företag och organisationer presenterar sina produkter, tjänster och projekt inom fiskmigration och fiskevård. Arrangemangets övergripande syften är bland annat att skapa en helhetssyn över rådande kunskapsläge, identifiera kunskapsluckor och behov av ny kunskap, skapa professionella nätverk och identifiera hur man åstadkommer effektiva åtgärder.

Fiskmarknaden avslutas sedan med en exkursionsdag (25/8) med besök till fyra älvar med fiskvägar, som förhoppningsvis då är fulla med uppvandrande laxar och öringar.

Läs mer och registrera här: Fiskmarknad “En mötesplats på temat fiskvandring och restaurering”.

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Förening | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv