Laxfisket i älvarna är redan igång

laxfangst_ted_logard...
Nu börjar högtidsstunden för alla laxfiskare! Foto: Ted Logardt
Laxen har börjat stiga i de nordliga älvarna och förväntningar är stora inför årets laxfiskesäsong. Sportfiskarna har sammanställt några tidiga rapporter och förklarar vilka faktorer som påverkar laxfisket.
Rykande färska rapporter från fiskeentreprenören Lars Munk på Swedish Lapland, säger att säsongen i Torneälven är omkring 14 dagar tidigare än vanligt. Största registrerade laxen hittills är tagen i Pello från båt och vägde 21,4 kilo fördelat på 128 cm. Ronny Landin från Jockfall fiskecamp vid Kalix älv rapporterar att fisket är igång, att det tas lax varje dag och att de flesta fångster ligger mellan 6-12 kilo.  Laxen vandrar även nu i Råne älv och lax fångas där varje dag. Vad Sportfiskarna vidare kan rapportera om är att Lögdeälven har haft en bra start med gott om lax i älven redan i maj och perfekta fiskeförhållanden, laxfisket i Byske älv har dock varit lite sämre än vanligt hittills och fisket i den lilla Åby älv vars laxbestånd kraftigt åderlåts av Hednäs kraftstation har varit riktigt dåligt.

– Generellt har det varma vädret gjort att vårfloden blev kraftig men relativt kortvarig och att laxen redan börjar stiga i de flesta älvar. Det viktiga nu är att vattnet inte blir för varmt, vilket kan spoliera fisket. Det kallare vädret nu under andra veckan i juni är därför positivt, kommenterar Glenn Douglas, Sportfiskarnas laxexpert.

Vad styr hur mycket lax som stiger?
Årets återkomster av leklax baseras framförallt på laxleken i älvarna år 2008-2010. I exempelvis Torne älv kan laxsmolten stanna länge i älven innan de går ut, 3-4 år. Just under denna period noterades en mindre nedgång av smoltproduktion i de flesta älvar. Men även andra faktorer bidrar till årets laxuppgång, bland annat hur stor andel av smolten som klarade sig under vandringen ner till Östersjön (så kallad postsmoltöverlevnad) och hur omfattande laxfisket till havs har varit, samt hur kallt det har varit under vintern i Östersjön. (kalla vintrar får många laxar att stanna i havet) Även om laxuppgången är god kan sportfisket efter lax ändå spolieras av för varmt vatten eller av låga flöden i vattendragen, detta är särskilt känsligt i mindre skogsälvar som Råne älv, Åby älv, Byske och Rickleån. De stora älvarna som Vindelälven, Torneälven med biflöden och Kalix älv har oftast bra vattenföring och starkare bestånd och därför är säkrare kort för laxfiskare
 
– Att spå hur många laxar som återkommer och hur bra laxfisket kommer att vara är därför extrem vanskligt. Ett sätt att hålla koll på årets laxuppgång är att följa laxuppgången på sajter som Swedish Lapland Fishing, Man kan även följa fångsrapporteringen på älvarnas Facebook-sidor och ringa och höra med fiskecamperna för att bättre kunna välja fiskeplats, rekommenderar Glenn Douglas.

Bidra till mera lax i älvarna
En sätt att hjälpa till att både förbättra sportfisket efter lax och även skydda våra vildlaxbestånd är att arrendera fiskeplatser vid älvmynningarna. Möjlighet att bidra med pengar, eller att få ekonomisk hjälp till att arrendera fiskeplatser finns via Stiftelsen för Östersjölaxen.

Donera pengar för arrenden av fiskeplatser: www.balticsalmonfund.org

Följ laxuppgången i flertalet älvar i Norrbotten och Västerbotten på: www.swedishlaplandfishing.com

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv