Fortfarande oklart om fiskdöden i Lofsån

lofsaan_oringdod_800
Nedfrusna öringar från fiskdöden i april. Foto: Janne Gabrielsson
I början på april påträffades en mängd döda fiskar nedströms Lofsåns kraftverk i Härjedalen. Fiskarna upptäcktes av en sportfiskare under ett besök vid ån.

Ett antal döda fiskar togs sedan omhand av Härjedalens kommun och sändes till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA för analys. Länsstyrelsen i Jämtlands län som är tillsynsmyndighet för länets vattenverksamhet påbörjade samtidigt ett ärende för att granska om något i driften av Lofsåns kraftverk orsakat fiskdöden.

Svar från SVA på de undersökta fiskarna kom i början på maj och analyssvaren konstaterar att fiskarna dött hastigt, men att den direkta orsaken inte går att fastställa. Fiskarna hade bland annat en hel del rester av insektslarver i magsäcken vilket visar att de ätit på ett till synes normalt sätt fram till dess att de dog. Länsstyrelsen har inte heller kunnat finna att driften av kraftverket orsakat fiskdöden och har därför avslutat ärendet med Lofsåns kraftverk. Länsstyrelsen meddelar:

”Vi kan inte se att det finns någon koppling mellan de döda fiskarna och till driften av kraftverket. Härjeåns kraft har skött regleringen enligt de villkor som följer av domen och någon annan orsak kopplad till kraftverket har inte kommit fram.”

Mer undersökningar inplanerade
Då Länsstyrelsen avslutat sitt ärende gällande driften av kraftverket, kommer Härjedalens kommun nu att inleda ett större projekt för att på längre sikt utreda och förhoppningsvis, få svar på hur fiskdöden uppstått. Området runt Lofsån är bland annat hårt drabbat av försurning och det finns en mängd bakgrundsdata att tillgå till projektet. Detta arbete ska påbörjas snarast i samråd med Länsstyrelsen och Ljusnan/Voxnan Vattenvårdsförbund. Kontakt har tagits med forskare på SLU för rådgivning i ärendet och arbetet med att klargöra orsaken till fiskdöden fortsätter.

– Vi har fryst och sparat ett 10-tal öringar från fiskdöden i Lofsån som kan analyseras mer ingående. Bland annat kan man närmare undersöka påverkan av mangan. Vi avser även att ha en tätare miljöövervakning av Lofsån och dess biflöden med mer vattenprover och bottenfaunainventeringar. En så pass omfattande fiskdöd som vi hade i vintras är allvarligt och det är viktigt att vi följer upp och försöker hitta orsaken, kommenterar Janne Gabrielsson, ansvarig för kalkning-, fiske- och vattenfrågor på Härjedalens kommun.

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv