”Länsstyrelserna kan se över pH-målen”

ingemar_abrahamsson_...
Ingemar Abrahamsson representerade HaV på Gårdsjökonferensen i Stenungsund. Foto: Bengt Olsson
Länsstyrelserna kan se över pH-målen för kalkade vattendrag som inte når god ekologisk status för fisk, det beskedet gav Ingemar Abrahamsson, handläggare för kalkningsfrågor på HaV, på försurningsseminariet i Stenungsund 7 april.

Uttalandet kommer med anledning av en av de viktigaste slutsatserna i rapporten ”Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten”, att pH-målet 5,6 är för lågt. Enligt rapporten bör 5,6 revideras uppåt då det försämrar förutsättningarna att uppnå god ekologisk status i försurade vatten.

– Vi tog även upp detta i Kalmar på den nationella kalkhandläggarträffen 16-17 mars. Att revidera pH-målet från 5,6 till 6,0 i kalkade vattendrag som inte uppnår god ekologisk status bör vara möjligt utan drastiskt ökade kalkmängder, kommenterade Ingemar Abrahamsson.

Havs- och vattenmyndigheten har dock inte gått ut med någon skriftlig rekommendation om en revidering av pH-målet. När rapporten ”Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten” lanserades nämndes inte heller något om behovet av att höja pH-målet 5,6 i myndighetens pressrelease. Ytterligare två utvärderande nationella studier av kalkningens effekter är inplanerade: kalkeffekter på bottenfauna, respektive flodpärlmussla. Enligt Ingemar Abrahamsson ska de preliminärt presenteras under 2017.

– Sportfiskarna ser det som nödvändigt att den ansvariga myndigheten nu ser över och reviderar pH-målen efter att kalkeffekterna på fisk i vattendrag utvärderats mycket grundligt. Vi efterfrågar en tydlighet från myndigheten i denna fråga och vi kommer att ta upp detta i kommande möten med HaV:s ledning, kommenterar Anders Karlsson, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Kategorier: Försurning | Taggar: kalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv