Försurning och kalkning fick rubriker i GP


Sjökalkning av Sisjön. Foto: Rolf Johansson

Under rubriken "Många sjöar kroniskt sjuka av försurning" har Göteborgs-Posten har uppmärksammat att försurningen kvarstår i många vatten medan kalkningsinsatserna minskat under senare år.

Göteborgs-Posten rapporterar att det i år spreds 2 200 ton kalk i sju av Göteborgs kranskommuner. Trots att svavel och kvävenedfallet har minskat visar modellprognoser att över en tredjedel av de försurade sjöarna kanske inte kommer att återhämta sig.

I takt med att utsläpp av svavelföreningar minskat har det också skurits ner på kalkning av sjöar och vattendrag. Jämfört med början av 2000-talet sprids i dag 40 procent mindre kalk.

Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund är dock kritiska till att fortsatt minska kalkningen.

– Innan man minskar på kalkningen är det viktigt att göra riktiga utredningar. Vi har märkt av en försämring under senare år och skulle vilja se att fler sjöar kalkades, säger Markus Lundgren, fiskevårdschef vid Sportfiskarna.

Läs hela artikeln här.

Kategorier: Försurning, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv