Påminnelse: sista dagen att ansöka om medel från fiskevårdsfonden!


Foto: Lars Vallin

Varje år stöttar Sportfiskarnas Fiskevårdsfond lokala fiskevårdsinsatser. De senaste åren har vi delat ut minst 200 000 kronor årligen. Sista ansökningsdatum till Fiskevårdsfonden är 1 mars 2016.

Några exempel på fiskevårdsåtgärder som tidigare beviljats bidrag från fonden:
Storöringens Fk Timrå, Undanröjande av vandringshinder i Sågbäcken
Motala Flugfiskare, Komplettering av lekbottnar i Kärrsbyån
Skeboåns Sportfiske, Hallstavik, Biotopvård i Skeboån
Hjulsjö-Grängshyttans Fvof, Förstudier för att skapa fria vandringsvägar i Lankälven
Lysekils Sfk, Förbättring av vandringstrappa i Ormeå
Motala Flugfiskeklubb / Habo Sfk, Inventering av Vätterns harrbestånd
Helsingborgs Fiske&Fiskevårdsklubb, Uppföljande biotopförbättringar i Rönneå

I år har Fiskevårdsfonden stöttat bland annat biotopvård för öring, utrivning av vandringshinder och återintroducering av gös.

Information om fonden
Fondens medel ska kunna delas ut till fiskevårdsprojekt eller projekt som genom forskning eller andra insatser bidrar till utveckling av sportfisket eller sportfiskets förutsättningar.
Förbundsstyrelsen beslutar årligen om vilken summa som skall avsättas för utdelning från fonden.
Medel kan sökas av föreningar anslutna till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Om särskilda skäl föreligger kan även ansökan från annan beaktas, medlem i förbundet eller organisation med nära anknytning till förbundet.
Förbundsstyrelsen utgör fondens styrelse och fattar beslut om fördelning av medel.

För att ansöka till Fiskevårdsfonden räcker en enkel projektbeskrivning och vi hjälper gärna till med er ansökan.

Hit skickas ansökan:
Sportfiskarnas Fiskevårdsfond
Ö. Kattarpsvägen
PL 564
212 91 Malmö
Ansökan kan också skickas till: pergoran.jonsson@sportfiskarna.se

Du kan även bidra till Fiskevårdsfonden, läs mer om detta här: Fiskevårdsfonden.

Kategorier: Miljö, Förening | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv