Mer kunskap om försurning i skolan

Bild: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län satsar på bättre kunskaper om försurning och kalkning genom att uppdatera och nylansera ett särskilt skolmaterial.

Materialet vänder sig till pedagoger som undervisar i högstadium och gymnasium. Det består av två delar- en lärarhandleding och en Powerpointpresentation och är utformats på ett sådant sätt att pedagogen själv kan välja vilka delar som passar elevgruppen och undervisningen. Materialet kan laddas hem via länsstyrelsens hemsida.

Viktig kunskap om vår miljö
Så här presenteras materialet på länsstyrelsens hemsida: ”Försurningen är länets största miljöproblem. Människans utsläpp av försurade föroreningar är orsaken. Innan kalkningen började var läget kritiskt i många sjöar och vattendrag. Många arter har försvunnit till följd av försurningen. Även om läget har blivit bättre idag med minskningar av utsläppen, kommer försurningen fortfarande att vara ett problem för en lång tid framöver.”

Se skolmaterialet på Länsstyrelsen i Jönköpings hemsida

Kategorier: Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv