Strandängar restaureras på Gotland

Foto: Lars Vallin / Ombyggd pistmaskin klipper vass för rovfiskens bästa!

Bogeviken vid Slite på Gotland är en av många grunda havsvikar där tätvuxna vassbälten övertagit strandängarna. Detta försämrar för gädda och abborre.

För att bromsa utvecklingen och för att skapa bättre förutsättningar för framförallt rovfisk har en strandängsrestaurering startats i Bogeviken. Under sommaren har omkring fyra hektar med vass klippts och avlägsnats från strandängarna. En månad senare släpptes kor ut för att beta ner den nya vass som växer upp. Sportfiskarna har även anlagt en gäddfabrik i Spillingsån som mynnar i anslutning till strandängen, i samverkan med Cementa. Nästa år ska nya ytor att klippas och förhoppningsvis fler betesdjur hjälpa till att öppna omgivningarna runt Bogeviken. Projektet är ursprungligen finansierat av HaV med länsstyrelsen som huvudman.

Sportfiskarna har även genomfört vassklippning i Burgsviken, Paviken och i Kronviken strax norr om Visby.

Kontakt: Lars Vallin, 072-20 87 011, lars.vallin@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv