Sportfiskarna får bygga fiskväg i Hjälstaviken


Foto: Tobias Fränstam
Sportfiskarna har vunnit anbudet om att få bygga en fiskväg in i våtmarken i Hjälstaviken i Mälaren norr om Ekolsund. Åtgärden återger de lokala fiskbestånden tillträde till stora lekområden som de tidigare kunnat nå.

Fint för fåglarna men fisken glömdes bort
1997 byggdes en dammvall runt Hjälstaviken och en dammbyggnad med reglerlucka för att kunna styra flödet i våtmarken. På våren runt den första mars stängs denna lucka för att höja vattennivån i våtmarken och locka till sig häckande och flyttande fåglar. Resultatet är mycket lyckat för mängder av olika fågelarter. Det stora våtmarksområdet är en av Mellansveriges bästa fågellokaler. Det man inte tänkte på var att även fiskar vandrar till våtmarksområdet för lek och yngeluppväxt. Dammkonstruktionen blev ett svårforcerat vandringshinder för fisk och varje vår har man sedan kunnat se stora gäddor och abborrar stå nedanför dammluckan utan att kunna komma förbi.

– Vi har fått mycket rapporter från sportfiskare som framförallt sett gäddor förgäves försöka forcera dammen under våren. Omlöpet vi ska bygga kommer att bli oerhört fint och redan nästa vår kommer man kunna se gäddor och abborrar vandra i fiskvägen för att söka de tidigt uppvärmda vattenområdena i Hjälstaviken. Åtgärden gynnar sportfisket i angränsande delar av Mälaren, berättar projektledare Linda Svensson på Sportfiskarna.

Vandringsväg klart i höst
Under förra året fick Sportfiskarna i uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län att ta fram en projektplan för ett omlöp för fiskvandring förbi dämmet i Hjälstaviken. Länsstyrelsen sökte sedan finansiering till själva anläggandet av Naturvårdsverket och har nu fått tilldelning av pengar för att genomföra åtgärden. Projektet gick ut på anbud och Sportfiskarna vann upphandlingen och får nu leda byggandet av denna fiskväg. Arbetet startar i september och beräknas vara genomfört på fyra veckor. Förutom fågelskådning på exempelvis rördrom, trana, fiskgjuse och brushane kommer man till våren även att kunna spana på lekvandrande fisk!

Läs mer om Hjälstaviken här: Upplandsstiftelsen

Se karta över Hjälstaviken här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv