Christer Borg: Nu måste alla hjälpa till!

Nu rullar knappkampanjen för en ny vattenlagstiftning vidare som Sportfiskarna, Älvräddarna och WWF driver gemensamt. Här beskriver Christer Borg, ordförande i Älvräddarna, varför just du ska delta.

I snart hundra år har vattenkraftsbranschen haft en egen gräddfil: 1918 års vattenlag. I nästan 90 procent av alla kraftverk i Sverige är tillstånden meddelade enligt denna lagstiftning. På den tiden hade vi dödsstraff, kvinnor hade inte rösträtt och var du husbonde fick du utan straff klappa ner dina pigor och drängar som du själv ville. Tack och lov är det ändrat, men den sjuka vattenlagstiftningen från samma tid som garanterar att kraftverksägaren inte behöver miljöanpassa sina kraftverk, den lever kvar.

Det var också en tid när ingen visste något om ekosystem eller biologisk mångfald. Inte heller sportfiske var något som många brydde sig i. Tiderna har förändrats på många sätt sedan 1918 med andra ord.

I alla dessa kraftverk finns det i dag inga skyddsåtgärder för fisk och annan fauna. De få exempel som finns är samtliga utförda med medel från andra än den som äger kraftverket. Med ”benäget tillstånd” från kraftägaren har frivilliga entusiaster i några få fall fått bygga en fiskväg. Antalet fungerande fiskvägar är alltså försumbart, speciellt om vi med fungerande menar att en majoritet av fiskarna ska hitta rätt väg förbi kraftverket inom rimlig tid.

Att det är på det sättet beror alltså på en lagstiftning som nu behöver justeras ordentligt. Och det finns förslag från en statlig utredning som skulle ordna detta snabbt! Men politikerna tvekar, främst beroende på högljudda vattenkraftsägare som med totalt falska argument om en knäckt välfärd, ett havererat elsystem och en förstörd kulturmiljö med alla medel arbetar emot förslagen om en ny lagstiftning.

Alltså behöver vi visa att vi är många som värnar om frisk miljö, sunda strömmande ekosystem och ekosystemtjänster som forspaddling och sportfiske.

Därför ska också du beställa dina två gratis knappar som visar var du står: Ny lagstiftning för vatten – Ja tack!

Christer Borg
Ordförande i Älvräddarna

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Taggar: vattenverksamhetsutredningen |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv