Nederlag för Långforsen

Foto: Christina Lindhagen

Mark- och miljööverdomstolen gav idag Jämtkraft tillstånd för att bygga ett nytt kraftverk och återuppbygga den delvis raserade dammen vid Långforsen. Samtidigt avslog domstolen Kammarkollegiets ansökan om återkallelse av Jämtkrafts nuvarande tillstånd för vattenverksamhet vid Långforsen.

Mark- och miljödomstolen har tidigare gett Jämtkraft rätt i båda målen, men Sportfiskarna överklagade i båda fallen.

– Det är en mycket stor besvikelse att vi förlorat dessa mål. Det planerade kraftverket ger endast elproduktion motsvarande ett halvt vindkraftverk, det ligger i ett Natura 2000-område och älvsträckan ska vara skyddat enligt miljöbalken. En utriven damm skulle skapa betydligt större värden till samhället, bland annat genom förbättrade möjligheter för fiske i ett klassiskt och mycket betydelsefullt sportfiskevatten, kommenterar Christina Lindhagen, sakkunnig strömmande vatten på Sportfiskarna.

Sportfiskarna kommer nu se över domarna innan man tar ställning till om det är aktuellt med ytterligare ett överklagande till högsta instans. Men än finns det hopp för Långforsen.

– Nu är det viktigt att Östersunds kommun, majoritetsägaren i Jämtkraft, står fast vid det nyligen tagna beslutet om att kommunen ska verka för en utrivning av det gamla kraftverket och en återställning av naturen i så ursprungligt skick som möjligt. Det är ett sätt att neutralisera dessa mycket dåliga domslut som inte tar hänsyn till Långans miljö- och sportfiskevärden och som kan öppna upp för ytterligare vattenkraftsproduktion i skyddade älvsträckor, avslutar Christina Lindhagen.

Läs domen här: Mark- och miljööverdomstolen

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Taggar: långforsen |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv