Laxlexikon lär ut om laxen

Hur ser en lax ut egentligen? Hur skiljer man på olika laxar och vad skiljer en lax från en havsöring? Sportfiskarna har tagit fram ett laxlexikon som hjälper dig som fiskar att identifiera laxen.

Laxlexikonet som är mycket pedagogiskt illustrerat av välkände illustratören Thommy Gustavsson visar bland annat på kännetecknen för hanar och honor, nystigen lax, lax i lekdräkt, vinterståndare, odlad lax med mera. Lexikonet lär även ut hur man varsamt handskas med lax vid återutsättning. En liten ordlista bidrar även till en ökad förståelse av laxfiskarnas mystiska värld. Laxlexikonet kommer framförallt att bli ett hjälpmedel för att identifiera olika laxar vid älvfiske.

Laxen har smal stjärtspole
En annan viktig kunskap är att kunna skilja på fiskarterna lax, (Salmo salar) och öring (Salmo trutta). Lax och den havsvandrande formen av öring kan vara mycket lika och i sällsynta fall även få hybrider, vilket då i regel benämns laxing. Det finns dock ett antal knep för att skilja laxar och öringar åt, bland annat har laxen en smal stjärtspole medan öringens är bredare. Just laxens smala stjärtspole omnämns tidigt då enligt en nordisk myt åskguden Tor ska ha fångat gudarnas värsting Loke då han förvandlat sig till en lax. Genom Tors starka grepp om Loke som lax blev laxens stjärtspole därefter smal och möjliga att greppa!

Sportfiskarnas laxlexikon kommer att finnas tillgängliga på Sportfiskarnas olika regionkontor.

Du som vill ladda hem det digitalt kan göra det här.

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |

Nyhetsarkiv