Vomber – en förnyelsebar kalkprodukt

Vomber_foto-Anders-S...
Foto: Anders Svahnberg Myrica AB
”Vomber”, en kalkprodukt med mycket speciella egenskaper består av återvunnen kalk och framställs via utfällning av kalk i vattenverk.

I delar av landet innehåller dricksvattnet så höga halter av kalk att kalkhalten måste reduceras för att undvika problem med rörledningar, kalkavlagringar med mera. I områden med starkt kalkhaltigt vatten kan man då i vattenverken framkalla en utfällning av kalk på sandkorn och få en grov kalkprodukt med utmärkta egenskaper för kalkning av sjöar och våtmarker.
Benämningen ”vomber” kommer av att produkten först framställdes i Vombverket, Vombsjöns vattenverk i Skåne. Ett bättre namn är ”vattenverkskalk” då produkten nu framställs i flera vattenverk.

Idag produceras årligen tusentals ton vattenverkskalk i bland annat vattenverken Vombverket och Bulltofta. Vomberna består av ett kalkkorn med sandkärna och en diameter på mellan cirka 0,5-2 mm. Vattenverkskalk kan sägas bestå av ”återvunnen” kalk från dricksvatten från olika vattentäkter och utgör därigenom om en förnyelsebar produkt.

Anders Svanberg, kalkningsexpert från företaget Myrica, har drygt 20 års erfarenhet av att utveckla och utvärdera effekterna av olika kalkprodukter för både våtmarkskalkning och sjökalkning och har analyserat vombernas egenskaper.

– Vomberna är mycket speciella då de inte dammar alls vid spridning och då de alltid är lite fuktiga. Detta ger en produkt som fungerar utmärkt att sprida i känsliga miljöer exempelvis i anslutning till naturreservat, vomber går även utmärkt att blanda ut med grovkalk då de fuktiga vomberna binder ihop blandningen, berättar Anders Svanberg.

I början av kalkningsverksamheten skedde kalkningen i regel med kalkmjöl som dammar vid spridning exempelvis från helikopter. Att kalk dammar vid spridning kan innebära att kalken driver iväg med vinden och hamnar fel och kan då ge skador på vegetation. Efterhand började försök göras med grövre kalkprodukter som gav en längre och jämnare effekt och som dammade mindre vid spridningen. Grova kalkprodukter visade sig fungera väldigt bra både för sjö- och våtmarkskalkning. Den långsammare upplösningen av grova produkter jämnar bland annat ut de vattenkemiska effekterna av en kalkning, vilket exempelvis är positivt i sjöar med kort omsättningstid.

– 2004 började man sprida grovkalk i sjöar och 2006 gjordes försök med vomber från Bulltofta, utifrån vår tidigare försökverksamhet med grovkalk kunde vi då jämföra och se att vomber hade lika bra effekter som grovkalk. Vi sammanställde även våra resultat i en rapport om vomberna 2008, berättar Anders Svanberg.

Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Taggar: kalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv