Lake – ovanlig fångst på Gotland

Laken är numer mycket ovanlig på Gotland. Men kanske kan gäddfabriker hjälpa även laken?

I höstas när Österby myr på Gotland restaurerades till en ”gäddfabrik” kom en äldre herre från bygden ner och pratade med Sportfiskarnas personal på plats. Han berättade då att han för länge sedan varit med och klubbat lake på Österby myrs is. Det kan låta konstigt eftersom lakens lekplatser oftast förknippas med hårdbottnar och djup som ofta överstiger en meter.
- På Gotland tyder dock mycket på att laken förr vandrade upp i de kustnära myrmarkerna och lekte över de vegetationsklädda grunda bottnarna. Förutom uppgiften från Österby finns säkra källor om laklek från åtminstone fyra forna myrar på ön, berättar Sportfiskarnas projektledare Micael Söderman.

Utdikningar och igenväxning har dock gjort att arten minskat och laken är nu sannolikt en av öns ovanligaste fiskarter. Det var därför till stor glädje att två smålakar hade simmat in i ryssjan som används vid uppföljningsarbetet vid Österby myr.
- Vem vet, kanske laken åter kommer att öka nu när myren restaurerats? Funderar Micael Söderman.

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv