Sportfiskarna fiskevårdar i Gullspångsälven

Gullspångsälven2foto...
Spolning av lekbottnar pågår! Foto: Daniel Wendesten, Sportfiskarna.

Sportfiskarna har under 2021 fiskevårdat i Gullspångsälvens nedre del, Stora Åråsforsen samt i Gullspångsforsen.

Sportfiskarna har under 2021 på uppdrag av Gullspångs kommun utfört en spolning av lekbottnar i Gullspångsälvens nedre del, Stora Åråsforsen samt i Gullspångsforsen. Metoden går ut på att med hjälp av en vattenpump spola rent lekbotten på finsediment för att frigöra lekgruset. På detta sätt får dels laxen möjlighet att virvla upp grus och stenar, dels får romkornen enklare att tränga ner mellan lekgruset och överleva vintern för att sedan kläckas under våren.

Sedan tidigare har Sportfiskarna tillsammans med företaget Norconsult inventerat och beräknat ursprunglig och nuvarande uppväxtareal för Gullspångslax och Gullspångsöring i Gullspångsälven, Letälven, Svartälven och Timsälven. Projektet genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Örebro och är en del av Gullspång River Action Plan, GRAP.  Resultatet i den rapporten ligger till grund för beräkningarna av hur mycket lax- och öringsmolt som vattensystemet producerar och har producerat.

Vattenkraftsutbyggnaden och särskilt korttidsregleringen i Gullspångs kraftverk är idag förödande för den utrotningshotade vilda Gullspångslaxens framtida överlevnad. Gullspångsälven ligger tidigt i den nationella planen för vattenkraft med start år 2023. För Gullspångslaxen blir det då helt avgörande att kraftverket förses med moderna miljövillkor.

Läs mer:
Bara spillror återstår av Gullspångslaxens lekområden
Gullspångslaxen akut utrotningshotad

 

 

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Värmland, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv