Gott om lämpliga laxfiskhabitat i Bäveåns vattensystem

Hälgånån,uppströmsÖr...
Bäveåns vattensystem. Foto: Jonathan Bark, Sportfiskarna.

Potentialen är oerhört stor i Bäveåns vattensystem om det blir fria vandringsvägar förbi vattenkraftverken i Uddevalla.

Bäveån är ett vattensystem som avvattnar Herrestadsfjället norr om Uddevalla samt Öresjö (via Risån) i Trollhättans och Lilla Edets kommun. I de nedersta delarna av Bäveån finns flera vattenkraftverk och dammar. Fiskvägar finns förbi alla kraftverk förutom Fossumsberg vattenkraftverk som utgör ett definitivt vandringshinder för fisk i nuläget.

Sportfiskarna har inom projektet ”Mer fisk i Bäveån” (finansierat genom LEADER-pengar) inventerat lämpliga lek- och uppväxtmiljöer för lax och öring inom vattensystemet. Totalt har 99 km vattendrag inventerats. I vattensystemet har 45 285 m2 lämpliga leksträckor och 65 450 m2 lämpliga uppväxtområden för öring observerats. Lämpliga områden för lax (men även öring) finns främst i Bäveåns huvudfåra kring Lane samt Strykesten vid Sågebackens skjutfält.

Totalt observerades 94 vandringshinder för fisk, varav 12 är definitiva för laxfiskar. I rapporten föreslås fiskevårdsåtgärder för att gynna livet i vattendragen. Man skulle då få ytterligare lämpliga lek- och uppväxtområden för lax och öring.

Fossumsbergskraftver...
Fossumsberg kraftstation. Foto: Jonathan Bark, Sportfiskarna.

Potentialen är oerhört stor i Bäveåns vattensystem om det blir fria vandringsvägar förbi vattenkraftverken i Uddevalla. Bäveån ligger tidigt i den Nationella planen för vattenkraft och ska omprövas de närmsta åren. Sportfiskarna anser att en fiskväg förbi Fossumsberg vattenkraftverk är av högsta prioritet så att lax, öring och ål kan vandra upp från havet igen. En fiskpassage förbi Fossumsberg kraftverk skulle på sikt få stora positiva konsekvenser för den biologiska mångfalden i vattendragen uppströms och även i havet (mer lax, öring och ål skulle vandra ut i havet). Sportfisket efter havsöring på kusten är dessutom en viktig fritidssysselsättning för många människor.

001         

 

002         

 

003

 

Läs mer:
Mer fisk i Bäveån

 

 

 

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv