Fortsatt restaurering av Ståstorpsån

Bildståstorp

Foto: En av sträckorna som grävdes om under sommaren 2021. Till vänster i bild gick det gamla diket som nu är igenfyllt.

Under 2021 har ett stort antal vattenvårdsåtgärder genomförts längs med Ståstorpsån i Trelleborgs kommun. Bland annat har flera hundra meter tvåstegsdiken anlagts, tusentals träd har planterats för att beskugga ån och ett flertal mindre våtmarker och översvämningszoner har återskapats samt att ån har på vissa sträckor återigen fått tillbaka sitt meandrande utseende. Under Ståstorpsåprojektet har cirka 50 lekbäddar för havsöringen anlagts och i nästan samtliga har lek förekommit.

Under 2022 är planen att fler tvåstegsdiken ska anläggas samt att två igenvuxna våtmarker ska restaureras och återfå en vattenspegel. Projektet drivs av markägarna längs med ån och har anlitat Sportfiskarna som projektledare.

För att se vad som händer längs med Ståstorpsån titta gärna på filmen om Ståstorpsåprojektet som Sportfiskarna producerat inom projekt LEADER Ståstorpsån.

https://www.youtube.com/watch?v=q63Gj__kmVA

Restaureringen längs Ståstorpsån finansieras bland annat av LOVA- och LONA-medel från Länsstyrelsen Skåne.

Kategorier: Strömmande vatten, Fiske i Malmö, Region Syd | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv