Kallelse till förbundskongressen

FORBUNDSKONGRESS-LOG...
Grafik Sportfiskarna

Sportfiskarnas förbundsstyrelse bjuder härmed in alla föreningar och distrikt till kongress lördagen 19 mars 2022 i Stockholmsmässans lokaler i samband med Sportfiskemässan 2022.

Kongressen är Sportfiskarnas högsta beslutande organ och genomförs vartannat år. På kongressen är det medlemsorganisationerna som beslutar om förbundets verksamhet och ekonomi. Här väljs även styrelsens ledamöter och ordförande för de kommande åren.

OBS! Alla motioner som önskas behandlas av kongressen 2022 skall vara förbundet tillhanda senast 2022-12-31. En enkel mall för motioner finns på: www.sportfiskarna.se

Förbundsstyrelsen fastställer röstlängden 2021-12-31 och därefter kommer alla klubbar och distrikt att få en kallelse med anmälningsblankett för sina ombud.

Vid kongressen lägger valnämnden förslag på nya styrelseledamöter samt vilka personer som erhåller förbundets högsta förtjänsttecken – hederstecknet i guld. Vill du komma i kontakt med valnämnden för att ge förslag, mejla: valberedning@sportfiskarna.se

Mer information om kongressen, valberedningen, förbundsstadgar och annat finner ni på: www.sportfiskarna.se

Kategorier: Förening | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv