Sportfiskarna kartlägger havsnejonöga och flodpärlmussla i södra Bohuslän

HavsnejonögafotoNils...
Vuxet havsnejonöga under lekperiod. Foto: Nils Ljunggren, Sportfiskarna.

Sportfiskarna har fått finansiering för att kartlägga de starkt hotade arterna havsnejonöga och flodpärlmussla i ett antal vattendrag i södra Bohuslän.

De vattendrag som ingår är Anråse å med biflöden, Jörlandaån samt Grannebyån med biflöden. Syftet är att ta reda på arternas status i vattendragen samt undersöka vilken värdfisk som flodpärlmusslan utnyttjar. Man vet inte i nuläget om det är öring eller lax som är flodpärlmusslans värdfisk i dessa vattendrag. De berörda vattendragen kommer att inventeras med vattenkikare för att se flodpärlmusslans utbredning.

Havsnejonögats föryngring i vattendragen kommer att undersökas genom elfiske inriktat på att fånga larver av arten. Projektet kommer att mynna ut i åtgärdsförslag för att stärka bestånden av de två arterna. Projektet är treårigt och till stor del finansierat av LOVA-medel.

Läs mer:
Sportfiskarna har inventerat havsnejonöga i Lärjeån

 

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv