Nu drar Martin Falklinds turné i gång

del1_ALVEN_Fiskarnas...Foto: Fiskarnas Rike / Framgångsrika fiskevårdsåtgärder för Vätterns öringbestånd är exempel på positiv förändring.

Naturfilmaren Martin Falklind kommer att göra en landsomfattande turné om arbetet med filmserien Fiskarnas rike. Serien och turnén fokuserar på våra svenska vattenmiljöer, hur vi påverkat dem och hur vi kan skapa positiv förändring. Första föreläsningen hålls i Jönköping på söndag 28/11. 

I oktober sändes Martin Falklinds filmserie Fiskarnas rike på SVT. Förutom fantastiska filmsekvenser på våra vattenlevande varelser så gav serien inblick i hur vi människor har påverkat våra viktiga vattenmiljöer. Serien väckte starka reaktioner. Nu berättar Martin om sitt arbete med serien och vad vi kan göra för att påverka. 

För vissa arter är situationen akut. Ålen har minskat katastrofalt på grund av vattenkraften. De politiska besluten saknar udd och de åtgärder som görs är inte tillräckliga, Krafttag behövs för att vända utvecklingen.

Lyckade insatser i Jönköping inspirerar
I Jönköpings kommun arbetar man aktivt med att främja fiskbestånden och i synnerhet fiskarter från Vättern som nyttjar tillflöden inom kommunens gränser för sin lek och uppväxt. Med god samverkan mellan kommun, länsstyrelse och sakkunniga utförare samt lokalt engagemang har man genomfört åtgärder för att möjliggöra fri vandringsväg och samtidigt förbättrat förutsättningarna för fiskar att reproducera sig. Jönköpings kommun har under längre tid drivit omfattande åtgärdsarbete i bland annat Tabergsån och Lillån i Bankeryd vilket har gett positiv effekt på framför allt bestånden av öring. Ett annat fantastiskt exempel är Lillån i Bankeryd. 1995 kunde öring från Vättern endast nyttja den nedersta kilometern på grund av definitiva vandringshinder. 25 år senare med idogt arbete kan öring vandra ända upp till källflödena vid Skams hål 14 km uppströms. 

-Fiskarnas rike är inget annat än succé! Engagemanget och kunskapen hos såväl allmänhet som beslutande politiker har absolut ökat och förhoppningsvis kan produktionen bidra till höjda anslag till fiskevårdsinsatser, stärkt ideellt lokalt engagemang och politiska beslut som faktiskt gör skillnad, kommenterar Mattias Larsson, projektledare för fiskevård på Sportfiskarnas regionkontor i Jönköping. 

Fiskarnas rike sändes under oktober månad på SVT och finns tillgänglig på SVT play.

Efter premiären i Jönköping fortsätter Martin turnén i västra Sverige under slutet av året. I januari och februari besöker Martin resten av landet. 

Läs mer om turnén och se det nuvarande turnéprogrammet här.

Kontaktpersoner: 

Sara Nordangård, verksamhetsutvecklare fiske, Studiefrämjandet Jönköping, 0704-21 07 83, sara.nordangard@studieframjandet.se

Mattias Larsson, projektledare fiskevård, Sportfiskarna, 0707-56 62 29, mattias.larsson@sportfiskarna.se

Anders Wigren, projektledare fiske, Studiefrämjandet riksförbundet,  0702-96 29 14,
anders.wigren@studieframjandet.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Region Öst, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv