Sportfiskarna fiskevårdar i värmländska Ullshyttälven

Upptrösklingavtrumma...
Upptröskling av fellagd vägtrumma i Ullshyttälven. Foto: Robin Lindgren, Sportfiskarna.

Sportfiskarnas Forshagakontor har under 2021 bistått Stora Ullens fiskevårdsområdesförening med ansökan om medel till, samt genomförande av, biotopåterställande åtgärder i Ullshyttälven i Hagfors kommun.

Genom delfinansiering från Länsstyrelsen i Värmland, via anslaget 1:11, åtgärder för havs- och vattenmiljön, har ca 800 meter av den totalt 1 200 meter långa bäcken åtgärdats. Åtgärderna har bestått av återföring av upprensat stenmaterial, tillförsel av död ved, utläggning av lekgrus samt uppströskling av en fellagd vägtrumma.

Målet med åtgärderna är att förbättra möjligheterna för den lokala öringstammen som lever i bäcken och sjön Stor-Ullen nedströms. Den korta bäcken som nu åtgärdats är troligtvis den enda tillgängliga lekplatsen för dessa öringar.

 

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Värmland, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv