Fiskevård fungerar: nu blir det mer havsöring i Kvibergsbäcken 

trout-Henrik-Larsson...Foto: Henrik Larsson -Fiskebild.se / En välmående liten öring som nu kunnat växa upp i bäcken uppströms tidigare åtgärdade vandringshinder.

Sportfiskarna jobbar under 2021 med biotopvård och utrivning av mänskligt skapade vandringshinder i den stadsnära bäcken i Göteborg. Arbetet är ett av många exempel på att långsiktig fiskevård även i små vattendrag ger resultat och har stor betydelse för fiskbestånden.

 Kvibergsbäcken har sina källor mellan Kortedala och Bergsjön. Den lilla bäcken rinner sedan utmed Utby och mynnar i Säveån vid Kvibergsnäs.  I sommar åtgärdar Sportfiskarna vandringshinder i bäcken i form av stentrösklar samt ”proppar” bestående av brädor och avklippta grenar från närliggande tomter. Arbetet kommer att förbättra för havsöringen genom att fria vandringsvägar återskapas till fina lekområden som öringarna tidigare inte kunnat utnyttja.

kvibergsbacken-fore-...Foto: Sportfiskarna / Exempel på ett vandringshinder i Kvibergsbäcken.

kvibergsbacken-efter...Foto: Sportfiskarna / Vandringshindret efter åtgärd. Nu är det fritt fram för öringlek i höst!

Under hösten kommer havsöringen nu kunna vandra ännu längre upp i bäcken till bäckens finaste reproduktionsområden. Uppskattningsvis rör det sig om ytterligare 434 m2 bra uppväxtområden för öring där fiskarna nu får en mer gynnsam lek- och uppväxtmiljö.

Långsiktigt arbete har redan gett resultat:
Vid elfiske i bäckens nedre delar under 2020 konstaterades utöver öring även gott om färna samt ett laxyngel. Längre upp i bäcken har inga fiskar fångats tidigare på grund av alla vandringshinder i bäcken. Men under sommaren 2020 tog Fastighetskontoret i Göteborg bort en betongdamm i bäckens mellersta delar. Då blev 1430 m2 bra uppväxtområden för öring tillgängliga uppströms. Glädjande nog gav åtgärden direkt resultat då havsöringsyngel nu fångades under elfiske i juli utmed långa delar uppströms den utrivna dammen!

Åtgärderna i Kvibergsbäcken är finansierade av Göteborgs stad och de flesta åtgärderna sker på kommunal mark men även en del privata markägare har godkänt åtgärder på deras mark.

Läs mer om Sportfiskarnas miljö- och fiskevårdsarbete på vår webb: Miljö 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Väst, Fiskekort nyheter, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv