Viktig klimatanpassning av vattendrag i Väst

pluggat-dike-hisinge...Foto: Jonathan Bark / Ett igenpluggat dike gör att vattnet nu stannar kvar längre i landskapet.

I Sportfiskarnas Region Väst arbetas det på bred front med att förbättra utdikade våtmarker i regionen vilket bland annat gynnar havsöring.

Med stigande medeltemperatur och längre perioder med torka riskerar många mindre vattendrag att torka ut. Detta drabbar då bland annat havsöringen som ofta leker och växer upp i små kustmynnande bäckar.  Ett sätt att förbättra landskapets förmåga att klara av torka och rädda öringen är då att plugga igen gamla diken i våtmarker. Då hålls vattnet kvar längre i våtmarkerna och bäckarna torkar inte ut lika lätt och öringens yngel kan klara sig.

uttorkad-back-hising...Foto: Jonathan Bark / Vattenbristen i lekbäckar som denna drabbar öringens yngel.

I slutet av maj genomfördes våtmarksåtgärder i ett litet biflöde till Madbäcken på Hisingen i Göteborg. Biflödet torkar ofta ut på somrarna men det leker havsöring på dess fina grusbottnar på höstarna.

oringar-Henrik-Larrs...Foto: Henrik Larson- Fiskebild / I mitten av juni i år räddades ungefär 20 havsöringsyngel i pölarna som fanns kvar i bäcken. (denna bild är dock tagen vid en annan bäck i regionen)

Bäcken har inget namn men kallas lokalt för ”Skogspärlan” vilket är passande med tanke på det klara vattnet, de fina grusbottnarna och den omgivande lummiga lövskogen.

Biflödets källflöden består av flera utdikade våtmarker som idag inte används på något sätt. De dikade våtmarkernas utlopp läggs nu igen med proppar av ved, jord och sten för att på sikt återskapa våtmarkernas ursprungliga vattennivå. Målet är att fördröja vattnets uppehållstid i landskapet och därigenom förhindra uttorkning av bäcken nedströms. Våtmarker bestående av torv är dessutom viktiga kolsänkor, en viktig aspekt i framtidens klimatanpassningar då utdikade våtmarker läcker koldioxid.

Projektet finansieras av LONA-medel.

Läs mer om Sportfiskarnas landsomfattande klimatanpassning av vattendrag här:

Tusentals våtmarker inventeras inför restaurering

Sportfiskarna gör stor våtmarkssatsning på Öland

Nytt fiskevårdsprojekt ska förbättra vattentillgången

Katastrofal torka på Gotland - men Sportfiskarna jobbar för mer vatten

Tusentals träd och buskar planteras längs Ståstorpsån i Skåne

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiskekort nyheter, Region Väst, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv