Tjörns och Orust kommuner bör arbeta för en utflyttning av trålgränsen

Fiskebäck7800pixfoto...
Sverige behöver en utflyttning av trålgränsen. Foto: Sportfiskarna.

Tjörns och Orust kommuner har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för sina havsområden. Sportfiskarna menar att kommunerna bör driva frågan om en utflyttning av trålgränsen.

Tjörns och Orust kommuner tog under 2019–2020 fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för sina havsområden och bad om Sportfiskarnas synpunkter. Samrådet ska under 2021 sammanställas, behandlas politiskt samt beslutas. Sportfiskarna menar på att de bägge kustkommunerna har ett stort intresse av att driva frågan om en utflyttning av trålgränsen.

Sportfiskare har i decennier vallfärdat till legendariska sportfiskeplatser som Pater Nosterarkipelagen, Måseskär och Orskär. Trålgränsen har legat alldeles för nära kusten i många decennier, vilket i kombination med för höga fiskekvoter och okända mängder utkast har inneburit stora negativa effekter på fiskbestånd och kustekosystem. Många kommersiellt fiskade bestånd är rekordsvaga, men en utflyttning av trålgränsen skulle skapa en chans för detta ikoniska havsområde att återhämta sig.

–I sitt operativa arbete kopplat till den framtagna FÖP:n bör Tjörn och Orust uppvakta Havs- och vattenmyndigheten och regeringen för en utflyttning av trålgränsen. Detta hade gynnat sportfisket på sikt, men omedelbart inneburit att Tjörns och Orusts många yrkesfiskare som just nu trängs innanför trålgränsen hade kunnat expandera sitt skonsamma fiske med burar efter havskräfta utan att redskapen trålas bort, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren.

2004 gjordes en utflyttning av trålgränsen i Västerhavet för att skydda bottnarna från fysisk påverkan och minska fisketrycket på hotade kustfiskbestånd och uppväxande fisk. Enligt en utvärdering innebar utflyttningen av trålgränsen från då minimala en till två sjömil från baslinjen stora vinster för ekosystemen. Utanför Tjörn och Orust ligger trålgränsen idag i huvudsak blott fyra sjömil från baslinjen. Dessutom är västkusten full av så kallade inflyttningsområden, där bottentrålning enligt en gammal överenskommelse får ske innanför trålgränsen (se sidan 20 i detta dokument).

Ett bestånd som nyttjas hållbart av många yrkesfiskare på Tjörn och Orust är havskräftan. Med en utflyttning av trålgränsen och ett borttagande av inflyttningsområdena skulle en infasning kunna ske av burfiske efter havskräfta. Detta fiske är mycket väl utvecklat på Tjörn och Orust, men burfisket utgör en mindre del av det svenska fisket då det begränsas dels av antalet licenser, dels av det begränsade utrymmet innanför trålgränsen. Kräftlänkar utanför trålgränsen riskerar att i stor omfattning trålas bort och de två fiskena har vanligtvis svårt att samexistera.

Med en utflyttning av trålgränsen skulle en expansion kunna ske av ett mer miljövänligt fiske med passiva, skonsamma redskap som fiskar på en hållbart nyttjad resurs med stor efterfrågan hos konsument – havskräftan. Sportfiskarna vill gå så långt som att säga att en utflyttning av trålgränsen är avgörande för ambitionsnivån att få tillbaka våra kustfiskbestånd och uppnå god miljöstatus i Sveriges kust- och havsområden. Det är önskvärt att kustkommunerna längs västkusten är med och driver på i den frågan.

Läs mer
Sportfiskarnas yttrande
Fördjupad översiktsplan för Tjörns och Orust kommuner
Förbjud bottentrålning i skyddade områden och flytta ut trålgränsen

Kontakt Sportfiskarna
Markus Lundgren, chef region Väst
markus.lundgren@sportfiskarna.se

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Göteborg, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv