Sportfiskarna fiskevårdar för flodpärlmussla och öring i Lärjeåns vattensystem

RingsbäckenfotoJonat...
Sportfiskarnas personal vid en åtgärdskartering utmed Hultabäcken i Vättlefjäll. Foto: Jonathan Bark.

Sportfiskarna fortsätter att jobba med flodpärlmussla och öring i Lärjeåns biflöden.

Tre separata projekt har beviljats i Hultabäcken, Kvarnabäcken och Lövsjöbäcken. Finansiering sker genom LOVA-bidrag och fiskevårdsmedel. I Kvarnabäcken har åtgärder för att återintroducera flodpärlmussla pågått i flera år. I år är tanken att öring infekterad med mussellarver ska samlas in till Sportfiskarnas kontor vid Delsjön för att odla upp musslorna i kläckhuset. I Hultabäcken, som rinner mellan Stora Kroksjön i Vättlefjäll och mynnar i Lärjeån uppströms Gunnilse, ska biotopvård och vattenhållande åtgärder genomföras. I Lövsjöbäcken som rinner från Stora Lövsjön ut i Lärjeåns översta delar har det historiskt funnits flodpärlmussla men i nuläget är det oklart om det finns individer kvar. Bäcken ska inventeras under sommaren 2021.
 

 

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Region Väst, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv