Sportfiskarna fiskevårdar Ringsbäcken i Viskans vattensystem

Ringsbäckensmellerst...
Ringsbäckens mellersta delar. Foto: Jonathan Bark, Sportfiskarna.

Sportfiskarna fortsätter att jobba med Häggåns vattensystem, ett av Viskans största delavrinningsområden.

I det lilla biflödet Ringsbäcken i Häggåns vattensystem har det historiskt funnits rikligt med flodpärlmussla enligt markägare utmed ån. Ända in på 1970- och 1980-talet fanns det gott om flodpärlmusslor. Vid en inventering år 2016 återfanns enbart två levande individer i den åtta kilometer långa bäcken. Man har även hittat tomskal under 2020. Sportfiskarna har fått LOVA-bidrag för att återställa rensade sträckor, decimeringsfiska den invasiva bäckrödingen samt återintroducera flodpärlmussla genom att infektera öring med mussellarver. Bäcken har tidigare haft problem med låga vattenflöden och vi hoppas även kunna åtgärda en del utdikade våtmarker. Projektet genomförs tillsammans med Göteborgs universitet och första steget är att ta kontakt med markägare. De flesta markägare som kontaktats än så länge är positiva till åtgärder.

 

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv