Sportfiskarna kritiska till planer på vattenuttag från Tolken i Borås kommun

ÖringyngelfotoMarkus...
Öringungar kan drabbas hårt av reglering. Foto: Markus Lundgren, Sportfiskarna.

Sportfiskarna är kritiska till Borås Energi och Miljös planer på uttag av vatten från Tolken för produktion av dricksvatten.

Borås Energi och Miljö vill ansöka om tillstånd för uttag av vatten från Tolken för produktion av dricksvatten, med tillhörande arbete med bland annat intagskonstruktion och intagsledning. Det kommer bland annat betyda att vattenflödet i Viskan kommer att få en väldigt låg vattenföring under torra somrar. Framför allt så kommer Viskan mellan Tolken och Mogden att påverkas kraftigt. Viskan hyser väldigt höga naturvärden utmed sträckan mellan Öresjö och Tolken, bland annat flodpärlmussla och äkta målarmussla. Det minskade vattenflödet sommartid kommer betyda varmare temperaturer, minskad syretillgång och ökad risk för igenslammade bottnar.

–Fiskbeståndet i Tolken kommer givetvis också att ta stor skada om sjön ska regleras till förmån för den nya dricksvattentäkten. Sjön regleras redan kraftigt till förmån för vattenkraftverk nedströms och frågan är om sjön tål kraftigare regleringar, säger Sportfiskarnas biolog Jonathan Bark.

Gäddor, mört och braxen leker alla på sjöns grundområden under våren. Den nya regleringsstrategin kommer enligt uppgift innebära en högre nivå i Tolken under våren. Det borde gynna fiskens lekmöjligheter i sjön, men Sportfiskarna oroas för att nivån på grund av regleringen inte hålls hög under hela perioden då exempelvis gäddans rom och yngel finns utmed sjöns grundområden. Reglering kan innebära att en sänkning av sjöns nivå under den tiden slår ut en hel åldersklass. Samtidigt kan en åtstramning av flödet ut ur Tolken under våren betyda att fiskars lekmöjligheter nedströms minskar.

Läs hela Sportfiskarnas yttrande här.

 

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv