Framgångsrikt arbete med havsöringen fortsätter i Uppsala län

oringyngel-uppsala-l...
Foto: Andreas Grundin

Sportfiskarna har fortsatt varit drivande i projektet ”Många bäckar små” som är ett samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala och lokala engagemang med syfte att öka rekryteringen av öring i Uppsala län.

Under året har biotopvårdsarbetet fortskridit och flertalet delprojekt ligger redo i väntan på nödvändiga tillstånd. Åtgärderna utgörs av restaurering av strömsträckor där sten och grus används för att skapa lek- och uppväxtplatser för såväl öring som andra fiskarter. 
-Projektet löper på bra. Extra kul är att alla markägare är så positiva till åtgärderna vilket höjer tempot på åtgärdstakten. Vi väntar spänt på framtiden när havsöringarna återvänder till vattendragen för att leka som vuxna individer, säger John Kärki, projektledare fiskevård Sportfiskarna.

Utöver biotopvård har öring återintroducerats i flera kustmynnande bäckar under maj månad. Totalt har 3500 smolt samt 26 000 simfärdiga årsyngel planterats ut i länet. Olsbäcken, Bosjöbäcken, Forsmarksån, Sågströmmen och Böleån är några av de vattendrag som berörs av åtgärderna där målet är att skapa förutsättningar för självreproducerande bestånd.

-Vi har gått in projektets nästa fas och ser fysiska åtgärder genomföras på bred front. Samtliga ingående parter bidrar till ett högt arbetstempo och jag tror vi har ytterligare en växel att lägga i, kommenterar Oscar Olseryd, Länsstyrelsen i Uppsala län.

-Det är otroligt inspirerande att se hur åtgärderna vi utför skapar mycket mer levande vattendrag. Det här kommer att bli riktigt bra när vi fått genomföra fler åtgärder. Ett stort tack för att vi får vara delaktiga i projektet, säger Andreas Grundin, lokal sportfiskare och fiskevårdare.
 
Projektet finansieras genom fiskevårdsmedel från Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen i Uppsala.

Kategorier: Miljö, Region Mitt , Strömmande vatten, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv