Sportfiskarna med i processen om fjällfisket

fjall-sunset-800Foto: Christofer Brugge / Sportfiskarna arbetar vidare för att allmänheten ska ha fortsatt god tillgång till fjällfisket.

Regeringen tillsätter nu en parlamentarisk kommitté om rennäringslagen där Sportfiskarna medverkar.

I efterdyningarna av Girjasdomen tillsätter regeringen nu en parlamentarisk kommitté som ska se över rennäringslagstiftningen. Kommittén ska ledas av justitierådet Eric M Runesson samt bestå av en bred representation av politiker och experter, däribland Sportfiskarna.
Sportfiskarna har tidigare lämnat synpunkter på utredningsdirektiven till den kommande översynen som kommer att behandla vem som ska ha inflytandet över förvaltningen av fiske och jakt i fjällen.

Sportfiskarnas ståndpunkt är mycket tydlig när det gäller fjällfisket: Sportfisket i fjällen utgör en unik resurs som har en mycket stor betydelse för det svenska Sportfisket samt för utvecklingen av turismen och sysselsättningen i glesbygden.

Det är Sportfiskarnas bestämda ståndpunkt att allmänheten fortsatt ska tillförsäkras möjligheten till ett hållbart fiske i fjällen oavsett vem som anses ha den bättre rätten till nyttjandet.

- Förvaltningen och fisket ska naturligtvis vara miljömässigt och ekonomiskt hållbart och det ska anpassas till rennäringens behov av hänsyn. Något som är fullt möjligt säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Sportfiskarna kommer att bidra med viktiga kunskaper kring sportfiskets bedrivande, hur förvaltningen bör ske samt hur fisket kan anpassas för att minimera störningar på renskötsel och fjällmiljö.

Läs tidigare nyheter här:
Alla ska ha tillgång till fjällfisket

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Förening, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv