Ta det försiktigt på sista isen

rodingfiske-sista-is...
Foto: Bengt Olsson / För många är vårvinterns rödingfiske en av årets höjdpunkter.

I vårt avlånga land går det fortfarande utmärkt att isfiska i norr. För många är exempelvis vårvinterns isfiske efter röding en av årets höjdpunkter. Men med längre dagar och mer vårvärme minskar hela tiden marginalerna för att kunna isfiska säkert. Sportfiskarna vill därför uppmana alla som framöver vistas ute på de sista isarna att ta det väldigt försiktigt.

I exempelvis i fjällen och i delar av Norrlands inland finns fortfarande tjocka isar som kommer att hålla för isfiske ett tag till. Fisket på de sista isarna är ofta mycket bra då fisken blir huggvillig av ökande ljus och temperatur. Men med många plusgrader och sol kan även tjocka isar som varit hårdfrusna på morgonen snabbt bli mjuka och farliga. God lokalkännedom är nu mycket viktig för att kunna bedöma om isen fortsatt är säker.

-Isfisket på vårvintern är ofta väldigt bra. Men det är samtidigt en tid då vi tyvärr brukar få några allvarliga isolyckor. När isen försämras och mjuknar i vårsolen kan det snabbt bli mycket farligt och omöjligt att ta sig upp om man går igenom, säger Bengt Olsson, kommunikatör på Sportfiskarna.

Korta fakta om is på våren
På våren påverkas isen kraftigt av värme och sol och det är inte alltid som det syns på ytan vilket gör vårisarna förrädiska. Efter en kall natt kan isen upplevas som mycket stark, men isen kan snabbt tappa styrka under dagen när solen och temperaturen stiger. Försämringen kan gå på 15 – 20 minuter. Ofta försvagas isen först på grunt vatten närmast land, vilket kan göra det svårt att ta sig tillbaka till land. Det är viktigt att säkerställa att det finns säker is tillbaka till land, helst till en skuggad strand.

Några enkla regler för ökad säkerhet:
-Undersök isens hållfasthet innan du går ut på den och vid förflyttningar. (provborra exempelvis nog)
-Fiska aldrig ensam.
-Använd säkerhetsutrustning som isdubbar (bärs runt halsen) och lättåtkomlig säkerhetslina.
-Undvik strömsatta områden som in- och utlopp, och sund.
-Undvik att köra skoter på okänd is.
-Avsluta fisket direkt och gå iland om isen börjar bli mjuk.
-Avstå isfiske om det finns minsta anledning att tro att isen kan vara farlig.

Mer info om issäkerhet:
Bengt Olsson, kommunikatör Sportfiskarna, 070–142 35 00, bengt.olsson@sportfiskarna.se

Läs även mer fakta om is på Issäkerhetsrådets webb: issakerhet.se

Kategorier: Fiske, Pressrum, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv