Ny rapport visar att trålgränsen måste flyttas ut

strommingshink-800Foto: Sportfiskarna

Nu kommer ännu en forskningsrapport som visar att det storskaliga fisket efter strömming och sill i Östersjön är ohållbart och måste begränsas. Samtidigt fortsätter trålfisket strax utanför kusten.

Östersjöcentrum på Stockholms universitet publicerade i dagarna en så kallad policy brief om fisketryck och beståndsstatus för sill och strömming i Östersjön. Rapporten konstaterar att fisketrycket ökat kraftigt, särskilt kustnära och rekommenderar därför att trålgränsen flyttas ut till 12 sjömil från baslinjen. Dessutom rekommenderas att fångsterna bör minskas och att ett större hänsyn måste tas i fisket för att skydda lokala bestånd. Rapporten bekräftar de slutsatser som Sportfiskarna publicerade i juni 2020.

DNA-studier bevisar att det finns många lokala delbestånd
En viktig slutsats i Östersjöcentrums rapport är att det finns många delbestånd av strömming som leker på olika platser och vid olika tidpunkter. Detta bevisas bland annat av nya genetiska studier där hela arvsmassan hos sill/strömming i Atlanten och Östersjön kartlagts. Resultaten avslöjade ett stort antal genetiska variationer mellan fiskar från olika platser i Östersjön. De olika delbestånden har sannolikt mycket stor betydelse för ekosystemet. Den nuvarande fiskeriförvaltningen tar mycket liten hänsyn till förekomsten av lokala delbestånd då den utgår ifrån fyra ”bestånd” i Östersjön. Till exempel visar rapporten att 70–80% av kvoten för Bottniska viken (Bottenhavet + Bottenviken) fångas i Gävlebukten. I det området ser Sportfiskarna och de lokala yrkesfiskarna det som nödvändigt att helt stänga det storskaliga industrifisket.

- Sportfiskarna har tillsammans med småskaliga kustfiskare, engagerade lokalpolitiker, länsstyrelser, forskare och många andra aktörer länge varnat för riskerna med det ohållbara trålfisket efter strömming och sill. Östersjöcentrums rapport är ännu ett starkt argument för att fisket måste regleras snarast, konstaterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Läs Östersjöcentrums policy brief här.
Läs Sportfiskarnas rapport här: Strömmingsfisket i Södra Bottenhavet

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv