Damm utriven i Valstaån  

korslot-dammutrivnin...Foto: Rickard Gustafsson / Dammutrivningen gynnar bland annat det lokala beståndet av färna. När övriga vandringshinder åtgärdats kan även öring och asp vandra fritt och leka i Valstaån.

I mitten av februari genomfördes den första dammutrivningen i Sportfiskarnas LOVA-finansierade projekt Fritt fram i Mälarmynnande vattendrag 2.0.

Korslötsdammen i Valstaån i Köpingsåns avrinningsområde var en gammal kvarndamm med anor från 1600-talet. Vid utrivningen hamrades det modernare betongdämmet bort och delarna från ett raserat murverk i sten spreds ut i ån för att återskapa strömvattenmiljön.

Som ett minne av vad som en gång var står ett av murverken kvar och framgent kommer det även att placeras ut en skylt som informerar om både natur- och kulturmiljön som finns och har funnits på platsen.

Nedströms dammen i Korslöt finns fortfarande ett definitivt vandringshinder som behöver åtgärdas innan exempelvis öring och asp kan leta sig upp till fina lekmiljöerna i Valstaån.

-I väntan på att det nedre vandringshindret ska åtgärdas gläds vi åt att utrivningen i Korslöt gynnar de stationära färnabestånden och att vi är en stor bit på vägen till helt fria vandringsvägar i Köpingsåns västra gren, berättar Matilda Lundh-Åkervall, projektledare fiskevård på Sportfiskarna region Mitt.

Dammutrivningen i Korslöt var ett samverkansprojekt medfinansierat av Köpings kommun.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Mitt , Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv