Sportfiskarna har inventerat havsnejonöga i Lärjeån