Fria vandringsvägar vid Hargs bruk

harg-fiskevard-1-800Foto: Micael Söderman / Hargsån nedströms dammen efter biotopvård.

Vid Hargs bruk har fiskens lekvandring under de senaste 300 åren hindrats av en fyra meter hög damm. Nu bygger Sportfiskarna och projektägaren Upplandsstiftelsen ett mer än 200 meter långt omlöp för att släppa förbi fisken. 

-Det här är riktigt bra naturvård. Vi har biotopvårdat en omkring 200 meter lång strömsträcka nedströms dammen genom att lägga i tonvis med sten, block och död ved. Bara detta är en riktigt bra åtgärd. Men arbetet fortsätter alltså även med att skapa fria vandringsvägar förbi dammen, säger Sportfiskarnas projektledare Micael Söderman.

Efter ritningar utförda av Jönköpings Fiskeribiologi har ett inlöp i dammen uppströms hindret färdigställt. Detta gör att luckorna till den gamla sågdammen i framtiden inte behöver användas. En trumma har lagts under vägen och i vinter fortsätter arbetet med att gräva omlöpet.
inlop-harg-800Foto: Micael Söderman / Uppbyggnad av inlöpet i sågdammen.

Omlöpet som kommer ha en lutning på drygt 2 % kommer att utgöra en bra strömmiljö och inte minst utgöra en viktig vandringsväg. Uppströms finns nämligen stora ytor av optimala lekområden för gädda och abborre. Utöver detta finns också flera kilometer vattendrag som i framtiden åter kan bli tillgängliga för öring och nejonögon.

-Det här är ett projekt som kommer göra stor skillnad för fiskbestånden i området, konstaterar Micael Söderman.

Hargs bruk ligger på Roslagskusten strax söder om Östhammar.

Åtgärden finansieras av LOVA-medel fördelade av Länsstyrelsen i Uppsala län och medfinansieras av medel från Världsnatursfonden, WWF.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Mitt | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv