Sportfiskarna i lyckad samverkan med Värmdö kommun

hostlov-varmdo-800
Foto: Emma Lindgren / Tack vare samarbetet får Kullskolans elever komma iväg på utflykter och uppleva och lära sig saker som annars inte vore möjligt.

Sedan 2016 har Sportfiskarna samarbetat med Värmdö kommun för att erbjuda fiskeaktiviteter på lovtid för barn och unga i kommunen. Särskilt fokus har lagts på att nå målgrupper som ofta glöms bort i dessa sammanhang.

Under 2016 inleddes ett fördjupat samarbete mellan Värmdö kommun och Sportfiskarna. Långsiktiga planer togs fram för att skapa friluftsaktiviteter för alla barn i Värmdö kommun. Resultatet har varit olika lovaktiviteter för Värmdös kommuninvånare med inriktning på fiske och friluftsliv. Vid sidan av detta skräddarsyddes även ett särskilt lovprogram för Kullsvedsskolan.

-Genom fisket får våra elever en ökad kunskap om fiske och fiskar och hur viktigt det är för vår framtid att vi bevarar och tar hand om djur och natur. Vi hoppas innerligt att detta samarbete kommer att fortsätta framöver - våra elever behöver detta! Det bästa med aktiviteterna är att våra elever får komma iväg på utflykter som vi annars aldrig skulle kunna göra och de lär sig då saker de annars inte skulle lära sig. Våra elever uppskattar detta oerhört och elever som annars kan vara lite svåra att få med är aktiva och intresserade, säger Anette Nilsson, fritidssamordnare på Kullsvedsskolans fritids.

Kullsvedsskolan i Värmdö består av grundsärskola, resursklasser inom tal och språk, resursklasser inom autism samt fritidshem. Aktiviteterna har möjliggjorts av Värmdö kommuns projektbidrag för särskild samhällsnytta samt Kultur- och Fritidsenhetens driv och lyhördhet inför Kullsvedsskolans önskemål och behov.

hostlov-varmdo-malin...Foto: Emma Lindgren / Fiskeaktiviteterna skapar en aktiv fritid säger Malin Nyberg, tillförordnad chef kultur- och fritidsenheten på Värmdö kommun.

-Ett av kultur- och fritidsnämndens mål är att alla ska kunna delta och utvecklas i Värmdö kommuns kultur- och fritidsutbud. För att möjliggöra aktiviteter kopplat till detta mål har vi utvecklat ett bidrag som heter Projektbidrag för särskild samhällsnytta. Det kan sökas av föreningslivet för att skapa verksamhet med fokus på inkludering och trygghet med mera. Sportfiskarnas aktiviteter tillsammans med grundsärskolan Kullsvedsskolan och den integrerade verksamheten på Tomtebo fritidsgård passar väl in under detta bidrag då aktiviteterna och verksamheten skapar en aktiv och tillgänglig fritid för alla, säger Malin Nyberg, tillförordnad chef kultur- och fritidsenheten på Värmdö kommun.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Region Mitt | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv