Håll i – håll ut!

joakim_med_skold-800
Foto: Knuts Conny / Vi måste ta till vara det växande intresset för sportfisket uppmanar förbundsordförande Joakim Ollén.

Det märkliga året 2020 går mot sitt slut. Vissa vill stryka året helt i sin kalender och det kan man ha förståelse för. Men mitt i eländet med pandemin och de ekonomiska problem som den medfört finns ändå ljuspunkter. Läs förbundsordföranden Joakim Olléns ledare från kommande nummer av Svenskt Fiske.

En sådan är ett rekordstort intresse för att sportfiska! Redan tidigt i våras var vi tydliga från Sportfiskarna med att sportfiske verkligen är en av de aktiviteter man kan ägna sig åt, även när man ska hålla avstånd. Att det skulle bli en så kraftig boom för vår sport kunde dock knappast någon ana.

Nu har vi en stor utmaning i att bygga vidare på det intresse och den entusiasm som skapats för sportfiske. I hela vår planering för 2021 måste vi väga in hur vi bäst ska kunna ta vara på engagemanget bland ungdomar och äldre, kvinnor och män, storstadsbor och folk i glesbygd.

Vi har ett ansvar, kanske större än någonsin, för att Sverige som nation, EU med sin gemensamma fiskepolitik men också våra egna kommuner och regioner runt om i landet agerar så att sportfisket kan får den expansiva utveckling som det finns underlag för.
Detta gäller i högsta grad de olika krav på ändrade regelverk och förbättrade förutsättningar för starka bestånd som vi drivit i åratal – med varierande framgång.

Ett uttryck vi just i år vant oss vid att höra vid upprepade tillfällen: ”Håll i, håll ut” kan i det perspektivet få en annan innebörd än den som oftast åsyftas. Att i pandemins skugga vara tålmodig, hålla avstånd, tvätta händerna och hjälpas åt att långsiktigt dämpa Coronans spridning är vi säkert alla inställda på. Men för oss i Sportfiskarna känns det som om uttrycket fungerar precis lika bra som en påminnelse om att envist fortsätta att driva våra krav på fångstbegränsningar för hotade arter, utflyttade trålgränser, stopp för skadliga fiskemetoder, kraftfulla åtgärder för att få bort vandringshinder. Våra argument håller och behovet av en mera långsiktigt hållbar fiskeripolitik blir allt starkare!

Två av våra prioriterade områden blir ordentligt belysta i detta nummer. I artikeln om hur det går med tillämpningen av den nya vattenlagen och den så kallade Nationella Planen ser vi hur vi vunnit framgångar bland annat genom att vattendrag som Åbyälven, Nedre Dalälven, Gullspångsälven och tre av de stora halländska åarna har blivit tydligt prioriterade, efter hårt arbete från vår sida – håll i, håll ut.

Vi har med det gigantiska arbete som nu ligger framför oss med att skapa nya fria vandringsvägar en historiskt unik möjlighet att skapa starkare bestånd och därmed bättre fiske. I många fall handlar det om lågt hängande frukter, där vi tillsammans med andra berörda, med ganska små och billiga åtgärder kan åstadkomma fria vandringsvägar och väsentliga biotopförbättringar. I andra fall kan det handla om större projekt – men också det är genomförbart.

Ett strålande exempel är utrivningen av Mariebergs kraftverk i Mörrumsån som omedelbart medfört en ökad uppgång till de övre sträckorna av denna så viktiga lax- och havsöringsälv. Vilken underbar ödets ironi att detta fina exempel har kunnat genomföras i en ort som för alla sportfiskare har en särskild plats i våra sportfiskehjärtan – Svängsta.

Vi har i hela Sportfiskesverige ett ansvar för att följa upp vad som sker, identifiera möjligheter och ligga på för att öppna upp och återskapa naturliga rinnande vatten. Från Sportfiskarnas sida kommer vi att driva dels de strategiskt och ekologiskt viktigaste projekten, men också hitta de snabba och enkla vägarna till framgång – de lågt hängande frukterna – där tillfälle gives.
I Sportfiskarnas styrelse har vi tillsatt ett antal arbetsgrupper, däribland en om våra rinnande vatten, just för att driva på detta arbete ännu hårdare. Var säker på att vi kommer att både hålla i och hålla ut!

Också för havsfrågorna har vi tillsatt en arbetsgrupp som naturligtvis bland annat kommer att engagera sig i frågorna om trålgränser. Vi har ju tidigare i år ställt bestämda och tydliga krav på en utflyttning av trålgränserna i Östersjön för att rädda strömming och skarpsill. Frågan om trålgränser är dock lika aktuell på landets västra sida. I en artikel om trålgränserna på västkusten visas hur angeläget det är att skärpa skyddet för våra kustnära vatten och i artikeln lyfts spännande juridiska möjligheter fram. Det finns större möjligheter att politikerna kanske förstått att flytta ut trålgränserna och skydda både bestånden och det kustnära fisket. Till detta ska läggas våra envist framförda krav på en annan förvaltning av havsöringen som gör att den arten förbehålls ett långsiktigt hållbart sportfiske. Vi kommer att driva våra krav till de blir verklighet – håll i och håll ut!

Till sist vill jag passa på att önska alla – sportfiskeentusiaster men också alla andra – ett gott slut på detta år. Även om sportfisket har blomstrat tror jag att vi alla ser fram emot att ganska snart gå in i ett nytt år som inte ska präglas av pandemi och sjukdom – utan istället av ett sunt och ökande intresse för sportfiske och för nya framgångar i vår kamp för friska vatten och stärkta bestånd – Håll i, håll ut!

Joakim Ollén
Förbundsordförande

Kategorier: Nyheter förstasidan, Förening, Pressrum | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv