Positivt miljöbesked: Preem drog tillbaka ansökan om raffinaderi i Lysekil 

delsjöbäckenliseberg...
Foto: Sportfiskarna / Goda nyheter för öringarna i Västkustens olika vattendrag. 

Preem meddelade 28 september att de drog tillbaka sin ansökan om att få bygga ut raffinaderiet i Lysekil. Efter utbyggnad skulle anläggningen Preemraff ha blivit Sveriges enskilt största utsläppskälla och släppt ut 2,7 miljoner ton koldioxid årligen.

Enligt uppgifter från Naturskyddsföreningen skulle verksamheten vid Preemraff även fördubblat utsläppen av svaveloxider och ökat utsläppen av kväveoxider till luft. Verksamheten skulle kunna ha släppt ut nära 500 ton svavel till luft per år. Västkusten är landets mest försurningsdrabbade område och utsläppen skulle rimligen ha bidragit till såväl en ökad försurningspåverkan som till försämrad folkhälsa. Den samlade miljörörelsen som protesterat kraftigt mot den planerade utbyggnaden, som 15 juni fick ja i Mark- och miljööverdomstolen, ser nu Preems beslut som en stor seger.

Orsaken till att Preem drog tillbaka sin ansökan uppges vara att företaget dras med ekonomiska svårigheter, bland annat i form av minskad vinst och minskad efterfrågan på bränsle på grund av covid-19-pandemin vilket gjorde att projektet inte längre är kommersiellt hållbart. Efterfrågan på raffinerade produkter har ”sjunkit markant”, beskriver företagets vd.

Tidningen DN rapporterar även att Skatteverket avslagit en ansökan från Preem om att bland annat få uppskov med att betala in 800 miljoner i skatter.

Läs mer här: Ett utbyggt Preemraff kommer att bidra till mer försurning

Kategorier: Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv