Restaureringen fortsätter av Hans Lidmans klassiska å

 kratta-lekgrus-800
Foto: Linnéa Wängdahl / De lokala initiativtagarna till projektet, Christer Åsentorp och Anders Persson, krattar ut lekgrus som levererats med helikopter.

Sportfiskarna fortsätter arbetet med att återställa miljön i Hans Lidmans legendariska Svartå, bland annat har nyligen 130 ton lekgrus återförts med hjälp av helikopter.

Flera strömsträckor i Mållångsboån har i år restaurerats efter flottledsrensning, just i anslutning till Hans Lidmans klassiska fiskeplatser och 130 ton lekgrus har återförts med hjälp av helikopter. Lekgruset har fördelats på ett tiotal platser där lokala fiskevårdare nu även har justerat gruset med handkraft för att få optimala lekbäddar.

Det långsiktiga fiskevårdsprojektet ”I Hans Lidmans fotspår” omfattar olika biotopvårdsarbeten, elfiske, samt kartering av delar av vattendraget. Lokala sportfiskare tog de första initiativen som sedan växt till ett flerårigt åtgärdsarbete där strategiskt viktiga sträckor restaureras för att förhoppningsvis på sikt få tillbaka ett starkare öringbestånd och ett bra fiske. Fler åtgärder är inplanerade under 2021.

lekgrus-svartaan-800
Foto: Peter Hallgren-Fiskevårdstjänst / Utläggning av lekgrus med hjälp av helikopter.

Hans Lidmans Svartån är ett biflöde till älven Voxnan i Hälsingland nära Edsbyn. Egentligen har ån olika namn på olika sträckor: Övre- och Nedre Tälningsån, Mållångsboån och Flaxnan. I författaren Hans Lidmans böcker, exempelvis ”Det nappar i Svartån” kallade han dock vattendraget för ”Svartån” för att dölja var hans bästa fiskeplatser låg. 
Innan flottledsrensning och vattenkraftsutbyggnad var ån ett formidabelt fiskevatten med gott om storvuxen öring i de olika strömmarna vilket Lidmans berättelser vittnar om. I den nedre delen var även harrfisket mycket bra. Delar av systemet börjar nu återfå ett mera naturlikt utseende vilket gynnar öringstammen som trots all exploatering fortfarande finns kvar.

Voxnan med biflöden ska enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraften prövas år 2029. Den storprickiga Svartåöringen skulle vinna mycket på en miljöanpassning av vattenkraften och ett återskapat fiske i Hans Lidmans älskade och omskrivna å skulle vara en stor kulturgärning.

”I Hans Lidmans fotspår” finansieras med LOVA-anslag, Abu Garcia Fiskevårdsfond, Ge fan i våra vatten och fiskeavgiftsmedel. Mer info om projektet rapporteras fortlöpande på www.sportfiskarna.se och i Svenskt Fiske.

Åtgärdsarbetet i Svartån utförs av företaget Fiskevårdstjänst.

Läs fler nyheter om Svartån här:
Sportfiskarna restaurerar Hans Lidmans Svartå
Nya åtgärder i Hans Lidmans Svartå

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv