Föreningsmedlemskap

Sportfiskarna har idag ca 400 anslutna föreningar. Här kan du hämta all information som behövs för att ansluta er förening till Sportfiskarna eller få hjälp med hur du och dina fiskekompisar kan starta en egen klubb.

 

Om att ansluta er förening till Sportfiskarna:

Medlemsklubbar
Om samtliga medlemmar i en klubb ansluter sig till Sportfiskarna betalar de sin förbundsavgift via klubben. Varje medlem får samma förmåner som individuella medlemmar, dvs. medlemskort, Svenskt Fiske, olycksfallsförsäkring vid fiske mm. Avgiften betalas per medlem.
Avgifterna för 2018* är då:
Senior 210 kr
Junior 105 kr
Familj ** 300 kr
Klubben betalar ingen klubbavgift. Istället tar klubben på sig arbetet med att samla in förbundsavgifterna från sina medlemmar och skicka dessa vidare till förbundet. Du betalar med andra ord avgiften för medlemskap i Sportfiskarna till den fiskeklubb du är medlem i. Minsta antal medlemmar som årligen debiteras är 10 stycken seniormedlemmar.

Förbundsklubbar
Klubben ansluter sig till förbundet men de medlemmar i klubben som vill ha Svenskt Fiske, medlemskort och ta del av de individuella medlemsförmånerna i Sportfiskarna måste själva betala individuell avgift. Detta administreras inte av klubben, utan varje medlem hanterar sitt eget medlemskap. Förbundsklubbsavgiften baserad på antalet klubbmedlemmar för 2018* är:
1-20 medlemmar: 1 500 kr
21-50 medlemmar: 2 600 kr
51-100 medlemmar: 3 300 kr
101-200 medlemmar: 4 400 kr
201- medlemmar eller fler: 5 500 kr

Fiskevårdsområdesförening som ansluter sig till Sportfiskarna likställs avgiftsmässigt med förbundsklubb med 51-100 medlemmar.

För mer info om att ansluta er förening kontakta medlemsenheten: medlem@sportfiskarna.se eller 08-410 80 600

 

Anslut er förening!
Här kan du ladda hem medlemsinformation och blanketter för att göra din klubb till medlem i Sportfiskarna: Anslutningsinfo

Ansökan om medlemskap för: Förbundsklubb, Medlemsklubb eller FVO

Bilda en förening

Här kan du läsa Sportfiskarnas lathund som beskriver hur man bildar en egen sportfiskeklubb: Bilda klubb
Stadgar
En sportfiskeklubb måste ha stadgar. Här kan du ladda hem förbundets normalstadgar för fiskeklubbar: Stadgar

Mer info om medlemsavgifter

Direktanslutna medlemmar
För direktanslutna medlemmar – dvs. medlemmar som inte betalar avgift via sin klubb, eller som inte är medlem i någon klubb är avgiften för 2018*.
Senior 380 kr
Junior 190 kr
Familj **495 kr
Du som vill bli direktansluten medlem klickar här! 
* Avgiften för 2018 avser medlemskap till 31 mars 2019.
** 2 vuxna samt barn t.o.m. det år de fyller 19 – samtliga boende på samma adress.

Avgifterna som gäller för klubbar medlemsåren 2018 och 2019 är enligt nedan:
Klubb senior 210 kr
Klubb junior 105 kr
Klubb familj 300 kr
Förbundsklubb 0 - 20 1500 kr
Förbundsklubb 21 – 50 2600 kr
Förbundsklubb 51 – 100 3300 kr
Förbundsklubb 101 – 200 4400 kr
Förbundsklubb 200 - 5500 kr