Besök Sportfiskarnas webbshop
Sportfiskewebben
Forshagaakademin
Dogger
Forshaga Camping
Köp fiskekort ONLINEEfter senaste årets diskussioner, förslag och åsikter i den återkommande ”novemberdebatten” har Sportfiskarna nu beslutat om följande regeländringar för Storfiskregistreringen.

Havsfiskeregler

En begränsning av det område varifrån man kan anmäla en fisk har varit önskvärd. Efter att vi fört diskussioner med många av de mest initierade havsfiskarna och tagit emot synpunkter står det klart att någon form av områdesbegränsning är önskvärd och därför har beslutats enligt nedan.

Givetvis står det var och en fritt att fiska var hon eller han vill, även i fortsättningen. Större båtar, ny teknik och ny kunskap gör att många söker sig allt längre bort. Men faktum kvarstår: Storfiskregistret ska spegla fiskarter som fångas i Sverige, eller i landets närhet. I extremfallet skulle ju annars exmpelvis en marlin, fångad långt ut på Atlanten bli en svensk storfiskart. Förnuftet säger att det inte riktigt är vad registret åsyftar. 

Därför gäller nu följande regel som begränsar området geografiskt:

Fisken ska ha fångats inom Sverige. Dock godkänns fisk som fångats på ”internationellt vatten” från båt som utgått från och åter anlöpt svensk hamn, utan att under mellantiden ha angjort utländsk hamn, eller ankrat upp på annat lands vatten. Med ”internationellt vatten” menas vattenområden som inte ingår i någon stats territorialvatten. 

Ett undantag finns: för fiske i Öresund får båtar angöra dansk hamn i samband med inköp av bete. Syftet med angöringen i hamn får endast vara betesinförskaffning. Öresund är avgränsat i norr av en linje mellan Kullen och Gilleleje och i söder av en linje mellan fyren Falsterbo rev och Stevns klint.

En yttre gräns för storfiskregistrering gäller. Den gränsen finns mellan Skagerrak och Nordsjön och definieras av en linje mellan Hanstholm i Danmark och Lindesnes i Norge. Fisk som fångats utanför nämnda område/Skagerrak godkänns inte.

Även Östersjön omfattas av regeln att fisken ska fångats på svenskt, eller ”internationellt vatten”, enligt definitionen ovan. 

(KARTA ÖVER TILLÅTET OMRÅDE I SKAGERAK KOMMER INOM KORT!)

Observera att det alltså fortfarande är tillåtet att gå i land i Danmark för agninköp, när man fiskar i Öresund. Vi har valt att inte peta i detaljer om exakt hur länge man får vara i hamn. Men syftet med angöringen ska vara betesinförskaffning och inget annat, vilket gör att en timme eller dylikt borde räcka gott och väl. Använd huvudet och sunt förnuft.

En fisk kan även fortsättningsvis aspirera både på danskt och svenskt rekord, om det skulle bli aktuellt i något enstaka fall. Man får fortfarande inte ankra upp på annat lands territorialvatten, eller angöra annat lands hamn och sedan fiska och anmäla en fisk till Storfiskregistret. Det enda undantaget är ovan nämnda fall i Öresund. 

Nya minimivikter

Vi väljer att lämna de flesta minimivikterna oförändrade. Men följande fiskarters minimivikt sänks till 250 gram: bergskädda, glyskolja och tunga

Regnbåge – nya regler

Debatten om regnbågens vara eller icke vara i registret har varit het. Eftersom den i så många förekommande fall är en fisk som odlats upp till extrem storlek och sedan sätts ut, rymmer, eller fångas är det svårt att dra gränsen för vilka regnbågar som ska vara godkända. Samtidigt är regnbågen en av landets absolut populäraste sportfiskar, om än inte bland den så kallade ”specimeneliten”. Bland gemene man och bland barn och ungdomar är regnbågen en uppskattad och trevlig sportfisk, även som nyutsatt put and take-fisk. Därför vill vi gärna ha med regnbågen representerad i registret. Under 2013 testar vi därför att registrera regnbågar (över gränsen för storfiskvikt) som fångas i Sverige i samtliga vatten. Dock inte fisk som fångas i odlingar. Men förrymda och utplanterade regnbågar godkänns. Vi gör ett försök. Tanken är att registret finns till för att hålla statistik över fiskarterna och sportfisket efter dem, inte för att gynna eller missgynna smakriktningar inom sportfisket.

I övrigt gäller reglerna som de är formulerade i regeltexten.

Läs de fullständiga reglerna här.

Ha ett härligt storfiskeår. 

 

Tags:

5 Kommentar(er)

Re: Nya regler från och med nu

Helt rätt :)
Karp, bäckröding, lax, öring och röding räknas ju. Då känns det helt rätt att även regnbågen ska få vara med. spelar ingen roll om den är utsatt som stor. Tycker man personligen att det är fusk så behöver man ju inte fiska efter dem. Reggen känns ju som en tävling mot sig själv mer än mot andra :)

Skrivet av Nikko den  2013-01-24 15:12

Re: Nya regler från och med nu

Så om jag flyttar gäddor strax under storfiskgränsen till ett mindre vatten och fiskar på dem vid ett senare tillfälle samt har "tur" att fånga den så är det godkänt?

Skrivet av Åke den  2013-01-24 16:04

Re: Nya regler från och med nu

Åke - vi har inte gjort några ändringar i reglerna i det avseendet. Om man nu tycker att det är så oerhört viktigt att få en fisk registrerad så kommer det nog alltid finnas möjlighet att tänja på gränserna.
Och... viktigt: Att flytta fisk kräver ALLTID tillstånd från myndigheterna, även om vi alla vet att många ignorerar det (dumt nog).

I många fall kan man tänka sig att det de facto är svårt att veta om en fisk kommit till ett vatten med mänsklig hjälp. Och den dagen då det blir storfiskregistreringens uppgift att hålla koll på alla sådana eventualiteter så hoppas jag att jag slipper ansvara för just det uppdraget. :-)

Skrivet av Nicka Hellenberg den  2013-01-24 20:36

Re: Nya regler från och med nu

Hur svårt skall det vara att bara ta bort ålen då en gång för alla. Med tanke på att den lever ganska många år i sötvatten och vi idag inte har en aning om hur reglerna för vattenverksamhet ser ut om fem till tio år så känns det ju lite korkat att ha ihjäl de ålar som finns i detta läge. Borde inte det varit något att tänka på?

Skrivet av Per Persson Eckerström den  2013-01-25 01:07

Re: Nya regler från och med nu

Hej Per. Man skulle kunna tolka ditt inlägg som om det finns en aggressiv ton, men jag hoppas att det inte är fallet.
Hur som helst så kan det mycket möjligt vara så att det inte alls är "svårt" att ta bort ålen ur registret. Men nu är den fortfarande tillåten att fiska på ganska många platser. Och så länge den fiskas efter finns det också en poäng i att ha registret till att följa upp de få fångster som görs. Den lilla del som sportfiskare fångar och rapporterar till Storfiskregistret är också försvinnande liten och verkar till (i stort sett) 100 procent bestå av återutsatta ålar, alltså inga som man "har ihjäl".

Jag vill också påminna om att debatten om reglerna visserligen pågår året om (och jag sparar alla synpunkter för att få en uppfattning om hur många som tycker si eller så), men att vi ju gör en kraftansträngning i november varje år, för att utforma det kommande årets regler. Då är det ett perfekt läge att ventilera åsikter och bolla dem med andra. Gott nytt fiskeår!

Skrivet av Nicka Hellenberg den  2013-01-25 07:30

Namn:
E-mail:
Webbsida:
Title:
Kommentar:
Kommentera inlägg  Avbryt 
Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram


Sportfiskarna har 90-konto.
 
Fiskesnack
Huntyard
Sportfiskeprylar
Eckerö Linjen
FiskefeberAdministratör